CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تخمین غیرمخرب سفتی میوه گوجه فرنگی با استفاده از روش طیف سنجی فروسرخ نزدیک

عنوان مقاله: تخمین غیرمخرب سفتی میوه گوجه فرنگی با استفاده از روش طیف سنجی فروسرخ نزدیک
شناسه (COI) مقاله: JR_JCPP-9-3_008
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد حق شناس آدرمنابادی - Isfahan University of Technology
سید احمد میره ای - Isfahan University of Technology
مرتضی صادقی - Isfahan University of Technology
مجید ناظری - عضو هیات علمی دانشگاه کاشان دانشکده فیزیک - گروه فوتونیک

خلاصه مقاله:
با توجه به استقبال بازار از محصولات کشاورزی با کیفیت و سالم، استفاده از روش های غیرمخرب برای تعیین کیفیت آن ها مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، روش طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIR) یکی از روش های پرکاربرد در حوزه ارزیابی کیفی محصولات کشاورزی است. در این پژوهش، سامانه ای برای اندازه گیری طیف NIR میوه گوجه فرنگی در مد "عبور نیمه" توسعه داده شد. از لامپ های هالوژنی به عنوان منابع تحریک نور و از یک اسپکترومتر پرتابل مجهز به فیبر نوری برای جمع آوری طیف در محدوده ۴۰۰ -۱۱۰۰ نانومتر استفاده شد. بلافاصله پس از جمع آوری طیف از ۱۷۰ نمونه گوجه فرنگی (رقم گلدی) که در طول مراحل مختلف رسیدگی برداشت شده بودند، سفتی نمونه ها با استفاده از آزمون نفوذ با پروب استاندارد اندازه گیری شد. برای حذف اثر عوامل مزاحم از روش های مختلف پیش پردازش و برای مدل سازی سفتی از روش رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. در بررسی نتایج اولیه طیف ها، دو پیک جذبی در طول موج های ۶۷۰ و ۹۹۰ نانومتر مشاهده شدند که به ترتیب مربوط به وجود کلروفیل و آب در میوه گوجه فرنگی بودند. روش طیف سنجی NIR توانست سفتی گوجه فرنگی را با یک ضریب همبستگی در مرحله پیش بینی (rp) برابر با ۰/۹۲۱ و خطای پیش بینی (RMSEP) برابر ۲/۵ نیوتن پیشگویی کند.

کلمات کلیدی:
Near-infrared spectroscopy, Tomato, Firmness, Half-transmittance mode, Partial least squares, طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIR), گوجه فرنگی, سفتی, مد عبور نیمه, حداقل مربعات جزئی (PLS)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1219960/