راهکارهای افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی: تکنیک گروه اسمی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DSME-8-1_001

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از عوامل بسیار مهم در فرایند یادگیری دانشجویان انگیزه تحصیلی می باشد که می تواند بر ابعاد مختلف عملکردی دانشجویان در محیط های آموزشی اثرگذار بوده و مستقیما موفقیت تحصیلی را مورد تاثیر قرار دهد. انگیزه­ی تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری و ابزاری برای تحقق اهداف آموزشی و تربیتی به حساب می­آید و هدف اصلی از انجام این مطالعه، ارائه راه کارهای افزایش انگیزه تحصیلی در دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد. روش ها: این مطالعه در حیطه تحقیقات کاربردی قرار دارد و با تکنیک گروه اسمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. مطالعه با طرح سوال اساسی و سپس پاسخ آن در فرایند گروه اسمی انجام گرفت. یافته ها: متغیرهایی مانند بهره مندی از وجود اساتید توانمند، بهبود محیط آموزشی، تعامل مناسب استاد و فراگیر، و ایجاد امکانات رفاهی مناسب به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم بر انگیزه تحصیلی دانشجویان اثرگذار هستند. نتیجه گیری: شناخت و پی بردن به عوامل تاثیر گذار در ایجاد انگیزه ادامه تحصیل، در دانشجویان ضروری است تا با مشخص شدن عوامل موثر، مسئولان امر بتوانند با اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر و نیز برنامه ریزی کارآمد، راه را برای ادامه تحصیل دانشجویان هموار سازند.

نویسندگان

قباد رمضانی

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

قدیر پوربایرامیان

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

مریم اعلا

دانشجوی دکترای تخصصی، رشته آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

اسحاق مرادی

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

هنگامه حبیبی

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

شعله بیگدلی

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانSciences