بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس پنج گیاه دارویی بر باکتری Coryne kutcheri

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 324

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRONOMY01_555

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: انجام تحقیقات بنیادی بر روی گیاهان به منظور تشخیص عوامل موثره داروئی آن ها و تاثیر بر عوامل بیماریزای بیولوژیک، در مراکز تحقیقات گیاهان دارویی در سراسر جهان و به ویژه کشور ما ایران در سال های اخیر رو به افزایش می باشد این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاهان کک کش (Pulicaria gnaphalodes)، بغیض Ducrosia(anethifolia)، زنیان (Carum copticum Benth.)، رازیانه (Foeniculum vulgre Mill.) مرزنجوش (Majorana hortensis minch.) بر باکتری Coryne kutcheri انجام شده است.مواد و روشها: در این مطالعه پس از تهیه گیاهان مذکور و خشکاندن و تهیه پودر آن در شرایط مناسب با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس آنها گرفته شد و برای تعیین قدرت ضد باکتریایی اسانس ها از روش استاندارد انتشار در دیسک استفاده گردید و فلور فنیکل به عنوان شاهد به کار گرفته شد.یافته ها: بر اساس نتایج این تحقیق، قطر هاله مهاری برای باکتری مذکور به ترتیب ۱۰، ۱۸، ۳۸، ۱۲ و ۱۸ میلی متر و قطر هاله مهاری برای نمونه شاهد ۲۷ میلی متر اندازه گیری شد. در این آزمایش زنیان قطر هاله مهاری بیش از آنتی بیوتیک فلورفنیکل نشان داد.

نویسندگان

حسن حبیبی

استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،ایران

غلامحسین پورقنبری

استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه اردکان

نجمه قحطان

دانشجوی رشته باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران