سرمایه اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 223

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JASUI-21-4_009

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

   تجربه توسعه در کشورهای پیشگام نشانگر تاثیر متغیر مهمی بهنام سرمایهی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوماجتماعی و بهویژه جامعهشناسی و اقتصاد شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایهی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیتهای اقتصادی است. بر همین اساس، ابتدا سرمایهی اجتماعی را بهطور مستقیم و با استفاده از پرسشنامه در شهرهای استان همدان اندازه گیری نموده و سپس بر اساس آن به بررسی تاثیر آن بر وضعیت کسب و کار پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از پیمایش میدانی در نقاط شهری استان همدان بوده است. نتایج تحقیق نشانگر سطح پایین سرمایهی اجتماعی است که به نوبهی خود باعث افزایش هنجارشکنی و گسترش جرایم، تخلفات و بیاعتمادی بالا و در نتیجه افزایش هزینههای تولید و فعالیتهای اقتصادی میشود. نتایج همچنین نشانگر رابطهی منفی و کاملا معنی دار، کاهش سرمایهی اجتماعی با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، کاهش سرمایهی اجتماعی از طریق افزایش هزینههای تولید و توزیع دارای تاثیر منفی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی می باشد.      

نویسندگان

اسدا... نقدی

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

احمد محمدپور

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

علی سوری

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ازکیا مصطفی و غلامرضا غفاری،(۱۳۸۴). جامعه شناسی توسعه تهران. انتشارات ...
 • بوردیو، پیر (۱۳۸۱) نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش ...
 • بیکر، واین(۱۳۸۲) مدیریت و سرمایه ی اجتماعی، ترجمه سید مهدی ...
 • پاتنام، روبرت (۱۳۸۰)، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمد ...
 • پورموسوی، سید فتح الله (۱۳۸۱)، جامعه مدنی و سرمایهی اجتماعی، ...
 • تشکر، زهرا و محمدرضا معینی (۱۳۸۶)، سرمایه اجتماعی و توسعه، ...
 • توسلی و بینیاز (۱۳۸۱)، رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در ...
 • رفیعپور، فرامرز (۱۳۷۸)، آناتومی جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار ...
 • رنانی، محسن (۱۳۸۱)، سقوط سرمایهی اجتماعی، نشریه آفتاب، شماره ۱۶، ...
 • سلیمانی، محمد (۱۳۸۷)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی، مجله ...
 • سوری، علی (۱۳۸۴)، سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، مجله تحقیقات ...
 • شارعپور، محمود (۱۳۸۱). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن، نامه ...
 • عسگری، محمد مهدی و ابوالقاسمتوحیدینیا (۱۳۸۶)، تاثیر سرمایه اجتماعی بر ...
 • علمی و همکاران (۱۳۸۴) سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن ...
 • فوکویاما، فرانسیس (۱۳۷۹)، پایان نظم: بررسی سرمایهی اجتماعی و حفظ ...
 • کلمن، جیمز (۱۳۸۱)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهرصبوری کاشانی، تهران: ...
 • متوسلی محمود و علی بینیاز (۱۳۸۱)، رویکردی به ارزیابی سرمایه ...
 • منظور، داوود و مهدی یادیپور (۱۳۸۷) سرمایه اجتماعی عامل توسعه ...
 • میدری و دیگران (۱۳۸۳)، حکمرانی خوب بنیان توسعه، تهران: مرکز ...
 • نقدی ،اسداله(۱۳۸۸) سرمایه اجتماعی و معمای رشد و توسعه فصلنامه ...
 • Annen, K. (۲۰۰۵), Economic Returns to Social Capital in the ...
 • Becker,C.S.(۱۹۶۴), Human Capital, (NBER Columbia University Press; New York/NY) ...
 • Christoforou, A. (۲۰۰۳), Social Capital and Economic Growth: The Case ...
 • Costa, D.L. and M.E. Kahn (۲۰۰۱), “Understanding the Decline in ...
 • Debertin, D. L. (۲۰۰۷), Impacts of Social Capital on the ...
 • Easterly, W. and R. Levine (۱۹۹۷), “Africa’s Growth Tragedy: Policies ...
 • Glaser, E., D. Lisbon, and B. Sacerdote, (۲۰۰۲), “The Economic ...
 • Grier, K.B. and Tullock, G. (۱۹۸۹), “An Empirical Analysis of ...
 • Grootaert, C. and Van-Bastelaer (۲۰۰۲a), Understanding and Measuring Social Capital: ...
 • Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L. (۲۰۰۰), “The Role of ...
 • Guiso,L. and Lui Gi Zingales (۲۰۰۱), “The Role of Social ...
 • Hall, R.E. and Jones, C.(۱۹۹۹), “Why Do Some Countries Produce ...
 • Hallowell, J.F (۱۹۹۶), “Economic Growth and Social Capital in Asia”, ...
 • Heliwell, J.F., Putnam, R. (۱۹۹۵), “Economic Growth And Social Capital ...
 • Hong, H. and Jeremy C. Stein (۲۰۰۱), “Social Interaction and ...
 • Johnson, P.A., Temple, J. (۱۹۹۸), “Social Capability and Economic Growth”, ...
 • Knack, S. and Keefer, P. (۱۹۹۷), “Does Social Capital have ...
 • Kormendi, R.C. and Maguire, P.C. (۱۹۸۵), “Macroeconomic Determinants of Growth; ...
 • La Porta, R. (۱۹۹۷), “Trust in Large Organizations”, American Economic ...
 • North, Douglass (۱۹۹۰), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge ...
 • Romer, P.M. (۱۹۹۰), “Endogenous Technical Change”, Journal of Political Economy, ...
 • Sabatini, Fabio (۲۰۰۵), The Role of Social Capital in Economic ...
 • Temple, J. and Johnson, P.A. (۱۹۹۸), “Social Capability and Economic ...
 • Woodhouse, Andrew (۲۰۰۶), “Social Capital and Economic Development in Regional ...
 • نمایش کامل مراجع