بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل SWAT

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IDJ-13-2_008

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش آثار ناشی از تغییر اقلیم بر دما، بارندگی و رواناب در دوره های آتی با کمک مدل آماری LARS-WG و مدل مفهومی هیدرولوژیکی SWAT تحت سناریوهای اقلیمی A۱B، A۲ و B۱ مورد ارزیابی قرار می دهد. ابتدا به منظور تولید داده های هواشناسی دوره آتی در حوضه مطالعاتی مدل LARS-WG مورد واسنجی قرار گرفت و ضریب تغییرات دمای حداقل، دمای حداکثر و بارش برای دوره های آتی به عنوان وردی های مدل SWAT شبیه سازی شد. نتایج مدل LARS-WG نشان داد که دمای حداقل و حداکثر در دوره های آتی افزایش خواهد یافت و نه تنها در مقدار بارش بلکه در الگوی بارش نیز تغییراتی رخ خواهد داد. سپس شبیه سازی رواناب به صورت ماهانه و به وسیله مدل SWAT انجام شد. برای واسنجی و اعتبارسنجی از نرم افزار SWAT-CUP و الگوریتم SUFI-۲ استفاده شد. ضریب نش- ساتکلیف و ضریب تعیین R^۲ برای دوره واسنجی ۵۸/۰ و ۶۵/۰ و دوره اعتبارسنجی ۴۹/۰ و ۵/۰ به دست آمد. سپس با معرفی میانگین نتایج ریزمقیاس شده به مدل SWAT تغییرات رواناب خروجی از حوضه در طی دوره های ۲۰۱۱-۲۰۳۰، ۲۰۴۶-۲۰۶۵ و ۲۰۸۰-۲۰۹۹ شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که رواناب در دوره ۲۰۱۱-۲۰۳۰ تحت هر سه سناریو در فصول بهار و تابستان افزایش خواهد یافت و در فصول پاییز و زمستان کاهش می یابد. همچنین میزان رواناب در دوره های ۲۰۴۶-۲۰۶۵ و ۲۰۸۰-۲۰۹۹ در فصول پاییز و زمستان افزایش و در فصول بهار و تابستان کاهش خواهد یافت. این جابجایی فصلی در رواناب ناشی از اثرات تغییر اقلیم به شکل افزایش دما، ذوب برف، تغییر الگوی بارش و ... می باشد.

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: تغییر اقلیم ، مدل LARS-WG ، رواناب ، مدل SWAT

نویسندگان

نگار شهوری

گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

صادق خلیلیان

گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

سید حبیب اله موسوی

گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران.

سید ابوالقاسم مرتضوی

گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آذری، م.، مرادی، ح.ر.، ثقفیان، ب.، فرامرزی، م. ۱۳۹۲. ارزیابی ...
 • بسالت­پور، ع.ا.، ایوبی، ش.ا.، حاج عباسی، م.ع و جلالیان، ا. ...
 • حاج­محمدی، م.، عزیزیان، ا.، قرمزچشمه، ب.۱۳۹۷. ارزیابی اثر تغییر اقلیم ...
 • زارع­زاده مهریزی، م. ۱۳۸۹. تخصیص منابع آب حوضه آبریز قزل­اوزن- ...
 • منصوری، ب.، احمدزاده، ح.، مساح­بوانی، ع.، مرید، س.، دلاور، م.، ...
 • نادری، م. ایلدرمکی، ع.، نوری، ح.، آقا­ امین، س.، زینی­وند، ...
 • Al Qatarneh, G.N., Al Smadi, B., Al-zboon, K., and Shatanawi, ...
 • Daba, M., ۲۰۱۸. Sensitivity of SWAT Simulated Runoff to Temperature ...
 • Devkota, L.P., Gyawali, D.R. ۲۰۱۵. Impacts of climate change on ...
 • Ficklin, D.L., Lou, Y., Luedeling, E., Gatzke, S.E., Zhang, M. ...
 • IPCC. Climate Change ۲۰۰۷. Summary for Policy makers, in: Climate ...
 • IPCC. Climate change. ۲۰۰۱. The science of climate change. Contribution ...
 • Kishiwa, P., Nobert, J., Kongo, V., Ndomba, P. ۲۰۱۸. Assessment ...
 • Rasco, P., Szeidl, L., and Semenov, M.A. ۱۹۹۱. A Serial ...
 • Schoul, J., Abbaspour, K.C., Yang, H., Srinivasan, R. ۲۰۰۸. Modeling ...
 • Semenov, M.A., Brooks, R.J., Barrow, E.M., Richardson, C.W. ۱۹۹۸. Comparison ...
 • Semenov, M.A., and Barrow, E.M. ۲۰۰۲. A Stochastic weather generator ...
 • Shrestha, B., Cochrane, T.A., Caruso, B.S., Arias, M.E., Piman, T. ...
 • Wilby, R.L., Harris, I.A. ۲۰۰۶. Frame work for assessing uncertainties ...
 • Xu, C.H. ۱۹۹۹. From GCMs to river flow: A review ...
 • Yang, Q., Meng, F.R., Zhao, Z., Chow, T.L., Benoy, G., ...
 • Yang, M., Xiao, W., Zhao, Y., Li, X., Huang, Y., ...
 • نمایش کامل مراجع