CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین پارامترهای مناسب روش تجربی کاهش سطح جهت توزیع رسوب سد دز به روش تجربی کاهش سطح

عنوان مقاله: تعیین پارامترهای مناسب روش تجربی کاهش سطح جهت توزیع رسوب سد دز به روش تجربی کاهش سطح
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0797
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایمان نجفی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا عمادی - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کوروش قادری - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
یکی از روشهایی که برای بر آورد توزیع رسوب در مخازن سدها اسنفاده میشود، روش تجربی کاهش سطح است. با توجه به اینکه پارامتر های مورد استفاده در این روش بر اساس اطلاعات تعداد محدودی سد در آمریکا بدست آمده، این پارامترها ممکن است برای همه سدها مناسب نباشند، بنابراین با تغییر پارامترها میتوان به نتایج دقیقتری دست یافت. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هندسی اولیه و هیدروگرافی، روش کاهش سطح برای سد مخزنی دز با تغییر پارامترهای موثر بر آن کالیبره شده و مناسبترین پارامترها بدست آمد. بنابراین پارامتر هایی که به ازای آنها کمترین اختلاف بین نتایج محاسباتی و هیدروگرافی واقعی وجود داشت به عنوان پارامتر های مناسب جهت روش تجربی کاهش سطح سد دزدر نظر گرفته شد. و با استفاده از این پارامترها نحوه توزیع رسوب در سالهای آینده پیش بینی شده است.

کلمات کلیدی:
روش تجربي كاهش سطح، سد دز، بهينه سازي، تاثير نوع مخزن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/120991/