CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

زیست چینه نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش های چینه شناسی روستای تیرگان و امیرآباد

عنوان مقاله: زیست چینه نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش های چینه شناسی روستای تیرگان و امیرآباد
شناسه (COI) مقاله: JR_JSSR-35-1_002
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه غیاثوند - دانشجوی دکتری چینه نگاری و دیرینه شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علیرضا عاشوری - استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی آقانباتی - دانشیار گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مرتضی طاهرپور خلیل آباد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
عباس قادری - استادیار گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی مشهد - مشهد - ایران

خلاصه مقاله:
توالی های کرتاسه پایینی شمال شرق ایران در حوضه رسوبی کپه داق نتیجه پیشروی دریای بریازین - بارمین هستند که پس از نخستین چرخه فرسایشی ژوراسیک پسین - کرتاسه پیشین نهشته شده اند. در پژوهش حاضر، دو برش چینه شناسی از این توالی ها شامل سازند تیرگان با جزئیات دقیق توصیف و مطالعه شدند و چارچوب زیست چینه نگاری جدیدی برای آنها فراهم شد. یافته های دیرینه شناختی جدید از سازند تیرگان بر اساس شناسایی روزن داران کف زی هستند که برخی از آنها نظیر Conorbinella azerbaidjanica،Cuneolina composaurii، Feurtillia gracilis و Orbitolinopsis cf.nikoloviبرای نخستین بار گزارش می شوند. بر اساس Feurtillia gracilis taxon range zone سن والانژینین برای بخش های قاعده ای سازند تیرگان تعیین می شود. همچنین جنس ها و گونه های Balkhania balkhanica، Dictyoconus pachymarginalis و Orbitolinopsis cf. nikolovi سن بارمین پسین - آپتین را برای بخش های بالایی سازند تایید می کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد شروع توالی های سازند تیرگان هم زمان نیست؛ به طوری که در برش روستای تیرگان، نهشته های پیش رونده با سن والانژینین (یا احتمالا بریازین) شروع می شوند و دربرش امیرآباد، شروع این پیشروی را بارمین پسین نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
حوضه کپه داق, سازند تیرگان, سن والانژینین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1209043/