CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزشیابی کتاب زبان آموزی، جمله سازی و نگارش پایه سوم ابتدایی گروه آسیب دیده شنوایی

عنوان مقاله: ارزشیابی کتاب زبان آموزی، جمله سازی و نگارش پایه سوم ابتدایی گروه آسیب دیده شنوایی
شناسه ملی مقاله: JR_IHCS-21-1_005
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد رمضانی - استادیار زبان شناسی همگانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش/ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران
عبدالسعید محمد شفیعی - استادیار گروه علوم تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
زینب یزدانی - کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
در این مقاله نقاط قوت و ضعف ظاهری و محتوایی کتاب زبان آموزی، جمله ­سازی و نگارش پایه سوم ابتدایی تحلیل می شود. پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و از دو رویکرد کیفی (گروه کانونی و تحلیل محتوا) و کمی استفاده شده است. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و جمع­آوری داده­ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. برخی از نقاط قوت محتوایی کتاب عبارتند از: عنوان مناسب کتاب، عدم سوگیری قومی و جنسیتی، توجه به فعالیت­های مورد علاقه دانش­آموزان. برخی از نقاط ضعف محتوایی عبارتند از: نامناسب  بودن فهرست مطالب، سنگین بودن حجم مطالب، عدم توجه به توانایی زبانی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی. در بخش کمی، نمونه آماری شامل معلمان پایه سوم کودکان آسیب دیده شنوایی استان اصفهان (۳۵ نفر) بوده  که از شیوه سرشماری استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش کمی نشان می­دهد همبستگی میان نمره های دو ویژگی یاد شده برابر با  ۸۵/۰ بوده که با احتمال خطای کمتر از ۰۱/۰ معنی­دار است. مقدار t  به دست آمده برای دو گروه همبسته از نمره­ها برابر با ۱۰۳/۰ با درجه آزادی  ۳۳ در سطح ۰۵/۰  معنی دار نیست و به عبارت دیگر میانگین نمره ارزیابی معلمان از ویژگی­های ظاهری و محتوایی کتاب زبان­آموزی، جمله سازی و نگارش با یکدیگر تفاوتی ندارد.

کلمات کلیدی:
ارزشیابی, زبان آموزی, جمله سازی, نگارش, آسیب دیده شنوایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1207666/