CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد تصمیم گیری چندشاخصه در انتخاب گزین? مناسب جهت جمع آوری فاضلاب شهر نیاسر

عنوان مقاله: کاربرد تصمیم گیری چندشاخصه در انتخاب گزین? مناسب جهت جمع آوری فاضلاب شهر نیاسر
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0447
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرداد میرابی - دانشجوی کارشناسی ارشد گرایشآبدانشگاه فردوسی مشهد
حجت میان آبادی - کارشناسارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم وصنعتایران
محمدباقر شریفی - دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب، با توجه به خطرات زیست محیطی آبهای آلوده و محدودیت منابع آبی، طی سالهای اخیر جزء دغدغه های اساسی در شهرها میباشد. روشهای متعددی جهت جمعآوری فاضلاب شهری وجود دارد که باید شاخصهای اقتصادی، فنی و اجتماعی-سیاسی در انتخاب روش مناسب درنظر گرفته شوند. هدفاز این مطالعه بررسی کاربرد تصمیمگیری چندشاخصه در مدیریتفاضلاب و انتخاب روشمناسبجهت جمعآوری فاضلاب در شهر نیاسر و تاثیر انتخاب روش تصمیمگیری در رتبه بندی نهایی گزینههاست. به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و ژئوتکنیکی محل، پنج گزین? غیرمتعارف جمع آوری فاضلاب شاملSTEP و 2 STEGروش مکشی، استفاده ازGP و روشهای ساده جمع آوری فاضلاب برای این منطقه در نظر گرفته شد که انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های موجود به کمکروشهایTOPSISبرنامهریزی سازشیCP) روشمجموع ساده وزینSAW) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان میدهد که انتخاب روش تصمیمگیری تاثیر بسزائی در رتبه بندی گزینه ها داشته و برای یکمسئل? یکسان، انتخابهر روشاز روشهای موجود ممکن استنتایج متفاوتی داشته باشد

کلمات کلیدی:
تصميم گيري چندشاخصه، روشهاي غيرمتعارف جمع آوري فاضلاب، TOPSIS، برنامه ريزي سازشي، SAW،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/120641/