بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه‎ای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 261

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-12-46_003

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق ˓ در تلاشیم تا در مواقعی که دچار بحران مالی شده و توزیع بازدهی دارایی ها از توزیع نرمال تبعیت نمی کند بتوان مدل مطلوبی را برای برآورد بازدهی و ریسک تبیین کرد.بدین منظور از مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با فرض مستقل و یکنواخت بودن توزیع نامتقارن جزء خطا (CAPM-IIAPD) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با فرض مستقل و یکنواخت بودن توزیع نمایی جزء خطا (CAPM-AIEPD) در کنار مدل سنتی استفاده کردیم.در گام بعدی ˓ با استفاده از برنامه ریزی آرمانی بهینه ترین پرتفوهای سرمایه گذاری را با استفاده از گشتاورهای سوم و چهارم بدست می آوریم. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ و جامعه آماری کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین آنها ۳۰ شرکت انتخاب شده است. نتایج حاکی از برتری مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با فرض مستقل و یکنواخت بودن توزیع نامتقارن جزء خطا (CAPM-IIAPD) نسبت به سایر مدل ها بوده و بازدهی تعدیل شده نسبت به ریسک در مدل های بهینه سازی با درنظر گرفتن گشتاور سوم و چهارم در مدل های تعمیم یافته تفاوت معناداری با مدل سنتی داشته و عملکرد مطلوب تری دارند.

کلیدواژه ها:

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعمیم یافته ، بهینه سازی پرتفوی ، گشتاورهای مراتب بالاتر ، معیار ارزیابی عملکرد

نویسندگان

علی سوری

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سعید فلاح پور

گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

بهمن اسماعیلی

گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران