ارزیابی چند عصاره گیر به منظور تعیین پتاسیم قابل استفاده سیر در برخی از خاک های همدان

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 201

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-8-2_005

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

اسـتان هـمدان از عـمده ترین مناطق تولـید سیر(Allium sativum) در ایران است، ولی با این وجـود بررسی های اندکـی در مورد وضعیت پتاسیم در مزارع سیر صورت گرفته است و تاکنون عصاره گیر مناسبی برای استخراج پتاسیم قابل استفاده سیر، معرفی نگردیده است. این پژوهش با هدف تعیین عصاره گیر یا عصاره گیرهای مناسب برای تعیین پتاسیم قابل استفاده خاک و سطح بحرانی پتاسیم در ۱۰ نمونه از خاک های استان همدان انجام شد.این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل با دو سطح صفر و ۲۰۰ میلی گرم پتاسیم در کیلوگرم خاک در سه تکرار و عصاره گیری پتاسیم قابل استفاده به وسیله ۱۴ عصاره گیر انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کود پتاسیم باعث افزایش عملکرد، غلظت و جذب پتاسیم به وسیله سیر شد. بر اساس مقدار پتاسیم استخراج شده عصاره گیرها در چهار گروه قرار گرفتند به نحوی که هم بستگی عصاره گیرها در هر گروه بسیار بالا بود. بررسی روابط هم بستگی نشان داد که عصاره گیرهای استات آمونیوم، دی تی پی ای و اسید نیتریک مولار جوشان نمی توانند به عنوان عصاره گیر پتاسیم قابل استفاده، استفاده شوند. به دلیل هم بستگی بالا بین سایر عصاره گیرها با شاخص های عملکرد نسبی و پاسخ گیاه بقیه عصاره گیرها را می توان به عنوان عصاره گیری مناسب دانست. سطح بحرانی پتاسیم به روش نموداری کیت ـ نلسون تعیین شد. سطح بحرانی پتاسیم برای ۹۰ در صد عملکرد نسبی با روش مهلیخ ۱، کلرید استرانسیم ۰۰۲/۰ مولار،کلرید کلسیم ۰/۰۱ مولار،کلرید باریم ۱/۰ مولار، کلرید استرانسیم + اسید سیتریک، استات سدیم، اسید کلریدریک ۱/۰ مولار، اسید کلریدریک۰۵/۰ مولار، اسید سولفوریک ۰۲۵/۰ مولار و آب مقطر به ترتیب ۱۳۱ ، ۵۰ ، ۴۶ ، ۱۸۶ ،۱۶۳ ، ۲۰۳ ،۲۰۲،۴۱ ،۵۰ و ۳۱ میلی گرم در کیلوگرم بود.