CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آنالیز قابلیت اعتماد ساختمانهای موجود در برابر زلزله

عنوان مقاله: آنالیز قابلیت اعتماد ساختمانهای موجود در برابر زلزله
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0325
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید عباسیان - کارشناس ارشد سازه دانشگاه امام حسین(ع)
محمدرضا معرف زاده - استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

خلاصه مقاله:
مهندسین ساختمان از دیرباز متوجه وجود اجتناب ناپذیر نااطمینانیهای متعدد در مقاطع طراحی سازهای، ساخت و اجرای سازه و نیز در طول عمرسازه بودهاند. آنان به وضوح دریافته بودند که سازهها در این مقاطع زمانی، کمیتهای نامطمئنی از انواع فیزیکی، آماری و مدلسازی را تجربه مینماید. در حال حاضر جهت برخورد با نااطمینانیهای یاد شده، از آنالیز قابلیت اعتماد سازهها استفاده میشود. در این تحقیق، نرمافزاری برای آنالیز قابلیت اطمینان ساختمان ها تهیه شده است. این نرمافزار در ارتباط تنگاتنگ با محیط سازهای نرمافزار 2000SAPمیباشد و برای آنالیزهای اجزاء محدودی و طراحیهای سازهای از هسته قدرتمند نرمافزار 2000SAP استفاده میکند. این قابلیت به برنامه امکان داده است تا برای مدلهای واقعی سازهای قابل استفاده باشد

کلمات کلیدی:
ريسك، نااطميناني، قابليت اطمينان(اعتماد)، شبيه سازي مونت كارلو ، توابع حالات حدي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/120519/