بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی کنه دو نقطه ای Tetranychus urticae K. (Acari Tetranychidae) برروی پنج رقم از دو گونه لوبیا

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 137

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-10-3_038

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

  طی سال های ۸۰-۱۳۷۹ برخی خصوصیات زیستی و نوسانات جمعیت کنه دو نقطه ای بر روی پنج رقم از دو گونه لوبیا با استفاده از دیسک های برگی از مراحل رشدی ۲ برگی، ۶ برگی و گل دهی بوته ها تحت شرایط ثابت دمایی ۱± ۲۵ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۵± ۴۵ درصد و L:D)۱۵:۹) سیستم نوری بررسی گردید. پرورش انبوه کنه دو نقطه ای در روی بوته های گوجه فرنگی در شرایط محیطی کاملا مشابه عملی گردید و اثر تغذیه از ارقام لوبیا چیتی، بیکر، سان ری، کانتاندر و چشم بلبلی به عنوان گیاه میزبان روی میزان باروری، درصد تفریخ تخم، دوره نشو و نمای جنینی، دوره لاروی، تعداد لارو، درصد مرگ و میر لاروها، دوره پورگی، تعداد پوره، دوره رشد از لارو تا قبل از تخم ریزی، طول دوره تخم ریزی، درصد مرگ و میر پوره ها، نسبت جنسی و طول عمر کنه های بالغ از ظهور تا مرگ مطالعه شد. نتایج نشان داد که در مرحله ۲ برگی، لوبیا چشم بلبلی و ارقام چیتی و کانتاندر از لوبیای معمولی با دارا بودن بیشترین تعداد تخم و درصد تفریخ آنها، کوتاهی دوره های نشو و نمای جنینی و لاروی، پایین بودن درصد مرگ و میر لارو ها، کوتاه بودن دوره رشد پورگی، دوره رشدی از لارو تا تخم ریزی، طولانی بودن طول دوره تخم ریزی و طول عمر کنه بالغ از ظهور تا مرگ به عنوان میزبان های مناسب و در مقابل ارقام سان ری و بیکر به عنوان میزبان های نامناسب عمل می کنند. در مرحله ۶ برگی، باز هم چشم بلبلی و کانتاندر از لحاظ طول دوره نشو و نمای جنینی، تعداد لارو، طول دوره لاروی، میزان مرگ و میر لاروی، طول دوره پورگی، دوره رشدی از لارو تا قبل از تخم ریزی، طول دوره تخم ریزی، نسبت جنسی و طول عمر کنه بالغ از ظهور تا مرگ میزبان های مناسب ولی ارقام چیتی، بیکر و سان ری به عنوان میزبان های نامناسب تشخیص داده شدند. سرانجام در مرحله گل دهی، ارقام چیتی، بیکر و سان ری از لحاظ تعداد تخم و درصد تفریخ آنها، تعداد لارو ، تعداد پوره، درصد مرگ و میر پورگی و نسبت جنسی برای کنه میزبان مناسب ولی لوبیا چشم بلبلی و کانتاندر بر عکس مراحل پیشین میزبان های نامناسب تشخیص داده شدند.

کلیدواژه ها:

Two- spotted spider mite ، Bean cultivars ، Biology. ، کنه دو نقطه ای ، ارقام مختلف لوبیا ، زیست شناسی