CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل شیروانی های خاکی در حالت سه بعدی تحت اثر بار دینامیکی

عنوان مقاله: تحلیل شیروانی های خاکی در حالت سه بعدی تحت اثر بار دینامیکی
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0236
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

صالحه جمشیدی جم - کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق - دانشیار بخشمهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
عمدهترین مسئله در زمینه تحلیل شیروانی ها، تعیین میزان پایداری با استفاده از پارامتر ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی و تعیین تغییرشکلهای ایجاد شده میباشد. در گذشته بمنظور سادهسازی، اکثر بررسیهای مربوطه تحت بار استاتیکی و بصورت دو بعدی انجام شدهاند و روش شبهاستاتیکی با وجود معایب زیاد، بعنوان روشی متداول برای پایداری لرزهای شیروانیها شناخته شده است. بنابراین ، در این تحقیق بمنظور بررسی صحیح و همه جانبه مسئله، توده لغزش بصورت 3 بعدی مدلسازی میشود و روشی دقیق برای تعیین ضریب ایمنی شیروانیها تحت بار واقعی دینامیکی ارائه میشود که قابلیت در نظر گرفتن تغییرمکانهای دائم را نیز دارد و قابل تعمیم برای شرایطی پیچیده و مدل رفتاری متفاوت(شرایط هندسی پیچیده، وجود فشار آب منفذی و....) میباشدروش پیشنهادی متشکل از 3 بخش است، ابتدا تنشهای حاصل از روش عددی تفاضل محدود با استفاده از نرم افزارFLACمبنای محاسبات دو برنامه نوشته شده قرار داده میشوند. در برنامه اول مختصات حاصل از تقاطع سطوح لغزش فرضی، با شیروانی مورد نظر محاسبه میشود. و برنامه دوم با استفاده از دو بخش قبلی، تنشهای برشی و نرمال بر سطوح مایل 3 بعدی و تغییرات ضریب اطمینان مینیمم در بازههای0/2ثانیه را محاسبه میکند. لازم بذکر است در آنالیز دینامیکی انجام شده با در نظر گرفتن تاریخچه دقیق بارگذاری، مرزهای غیر انعکاسی، مدل رفتاری الاستوپلاستیک بههمراه تغییرشکلهای بزرگ غیرخطی و...شرایط طبیعی یک شیروانی خاکی تحت بار لرزهای ایجاد شده است

کلمات کلیدی:
پايداري شيرواني خاكي، ضريب اطمينان، آناليز عدديFLAC3D

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/120430/