CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رفتار ورق اتصال در قاب های مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر قطری

عنوان مقاله: بررسی رفتار ورق اتصال در قاب های مهاربندی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر قطری
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0185
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی نقی پور - دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامرضا عبداله زاده - استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی شکری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

خلاصه مقاله:
در سالهای اخیر استفاده از قابهای مهاربندی شده کمانشناپذیر BRBF)جهت تحمل نیروی جانبی بطور قابل ملاحظهای افزایشیافته است.BRBFها با قابهای مهاربندی شده متعارف فرق دارند زیرا مهاربندکمانشناپذیرBRB)بدون وقوع کمانش کلی در آن، هم در فشار و هم در کششتسلیم میشود. اتصالBRBبه تیر و ستون از طریق ورقهای اتصالی صورت میگیرد که در قابهای مهاربندی شده متعارف بکار میرود. لذا جهت اطمینان از اتلاف انرژی پایدار در عضوBRBتمهیدات طراحی لرزهای آییننام?AISC ملزم میدارد که ظرفیت محوری ورق اتصالاز بار فشاری نهاییBRB بیشتر باشد. و همچنین با توجه به آزمایشات بزرگمقیاسِ اخیرِ انجام شده بر روی قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر که کمانشخارج از صفح? ورق اتصال، قبل از رسیدن به بار نهایی فشاریBRBرا نشان میدهند، این آییننامه ملزم میدارد که ناپایداریورق اتصال نیز مورد بررسی قرار گیرد. جهت توسعه و درک بهتر رفتار ورقهای اتصال درBRBFها، این مقاله یک مطالع? تحلیلی از رفتار فشاری ورقهای اتصال در قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر قطری، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ارائه میکند

کلمات کلیدی:
ورق اتصال، مهاربند كمانش ناپذير، كمانش ورق، اتصال محوري

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/120379/