CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی لرزه ای بناهای ضروری با استفاده ازیک شیوه جدید طراحی کنترل رجابه جایی

عنوان مقاله: طراحی لرزه ای بناهای ضروری با استفاده ازیک شیوه جدید طراحی کنترل رجابه جایی
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0141
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرگس ایماشی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله، دانشگاه تربیت معلم ت
علی معصومی - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معل

خلاصه مقاله:
طراحی بر اساس عملکرد موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و تلاش های زیادی در خصوص روش های طراحی و ارزیابی ساختمان ها در برابر سطوح مختلف زلزله با استفاده از تحلیل های غیرخطی صورت پذیرفته است. یکی از جدیدترین ابزار طراحی براساس عملکرد روش طراحی مبتنی بر جابه جایی است. در این مطالعه یک روش جدید و ساده طراحی براساس جابه جایی به عنوان یکی از روش های جایگزین روش نیرویی در طراحی ساختمان ها معرفی شده است. تعدادی ساختمان بتن مسلح با سیستم قاب خمشی و با کاربری ضروری (اهمیت خیلی زیاد) به روش جدید طراحی بر اساس کنترل جابه جایی و روش استاتیکی معادل آیین نامه زلزله ایران طراحی شده و عملکرد آ نها با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش اور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. دلیل انتخاب ساختما نهای با اهمیت خیلی زیاد در این مقاله، تأکید آیین نامه زلزله ایران (استاندارد 84-2800 بر قابل استفاده بودن و عدم آسیب عمده سازه ای پس از وقوع زلزل ههای شدید در این نوع ساختما نها است. از طرفی در آیین نامه با الزام استفاده از سیست مهای با عنوان ویژه در مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد، بزر گترین ضرایب رفتارR) برای این سیست مها در نظر گرفته شده است، در نتیجه این ساز هها برای نیروی کوچکی طراحی شده و در هنگام وقوع زلزله به علت سختی کم، تغییر مکان های بزرگی تجربه کرده و کاربری خود را از دست می دهند.هدف از این مقاله، ارائه روش طراحی قابل اطمینان برای این نوع از سازه ها است به گونه ای که در طراحی با توجه به عملکرد مورد انتظار، به جای ضریب رفتار از ظرفیت شکل پذیری سازه استفاده شود. نتایج نشان می دهد سازه های طراحی شده با استاندارد 2800 ایران جوابگوی سطح عملکرد مورد نظر نبوده و میزان تغیی رمکان های نسبی طبقات از مقادیر مجاز فراتر رفته است حال آ نکه در ساختمان های طراحی شده به روش کنترل جابه جایی اهداف عملکردی مورد نظر تأمین شده است، از این رو شایسته است برای طراحی این گونه ساختمان ها از روش های عملکردی و مبتنی بر جابه جایی استفاده شود

کلمات کلیدی:
طراحی براساس عملکرد، طراحی به روش کنترل جابه جایی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، استاندارد 2800 ایران،بناهای ضروری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/120335/