بررسی و شناسایی آسیب های فضای مجازی بر ابعاد مختلف سلامت دانش آموزان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEPACONF06_089

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در سال های اخیر میزان حضور دانش آموزان در فضا ی مجازی به طور چشمگیری افزایشپیدا کرده که این امر نگرانی های متعددی را به دنبال داشته است. در هم ین راستا هدف ازانجام پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی آسیب های فضای مجازی بر ابعاد مختلف سلامتدانش آموزان و ارائه چارچوبی جامع در این زمینه بوده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت وهدف، کاربرد ی و از لحاظ روش از نوع توصیفی– تحلیلی است که اطلاعات آن از طریقبررسی ۳۲ مقاله و پایان نامه معتبر جمع آوری شده است. در این نوشتار، ضمن بیانمفهوم فضای مجازی، به مهمترین آسیب های این پدیده بر ابعاد مختلف سلامتدانش آموزان اشاره شده و در پایان کلیه عوامل شناسایی شده تحت چارچوبی جامعسازمانده ی شده اند. به طورکلی یافته ها حاکی از آن است مشکلات روحی-روانی، فرهنگی-اجتماعی، اخلاقی- اعتقادی، جسمی- حرکتی، تحصیلی-آموزشی و رفتاری-عملکردیشاخه های اصلی آسیب های فضای مجازی هستند که هریک زیرشاخه های متعددی دارند.

نویسندگان

فریدون پریش

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اصفهان/ آموزش وپرورش، اصفهان، ایران

امین رضوانی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه / عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران / آموزگار رسمی آموزشوپرورش

ریحانه رضایی

کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان (پردیس فاطمه الزهرا) / آموزگار رسمی آموزش وپرورش، اصفهان، ایران