تعیین قواعد بهرهبرداری از مخزن سد درودزن با استفاده از شبکه عصبی تطبیقپذیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی (ANFIS)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-22-2_020

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت منابع آب بهجای ساخت سیستمهای جدید عرضه آب، به سمت مدیریت و بهرهبرداری بهینه از سیستمهای موجود حرکت کرده است. بر این اساس، در این مطالعه قواعد بهرهبرداری از مخزن سد درودزن در استان فارس، با استفاده از روشهای مختلف تعیین شد و کاراترین روش انتخاب شد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از دادههای ماهانه یک دوره پانزده ساله (۹۲-۱۳۷۷)، مدل بهرهبرداری بهینه چند هدفه غیر خطی طراحی شد. توابع هدف مدل شامل حداقلسازی شاخص کمبود آب در بخشهای مختلف شامل بخش شهری، صنعت، محیط زیست و کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین بهمنظور استخراج قواعد بهرهبرداری از مخزن، علاوه بر مدل بهرهبرداری بهینه غیر خطی از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی تطبیقپذیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی (ANFIS) نیز بهره گرفته شد. بهمنظور مقایسه روشهای مختلف از شاخصهای عملکرد مخزن شامل اعتمادپذیری، حداکثر آسیبپذیری، میانگین آسیبپذیری، برگشتپذیری و پایداری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که مدل ANFIS، بهدلیل داشتن مقادیر بالای شاخص اعتمادپذیری (۷/۰)، برگشتپذیری (۴۲/۰) و مقدار کم شاخص آسیبپذیری (۱۳/۰)، دارای بالاترین مقدار شاخص پایداری (۲۶/۰) و بهترین عملکرد است. بر این اساس، میتوان بهطور کارا از مدل ANFIS، برای ایجاد قواعد بهرهبرداری از مخزن سد درودزن استفاده کرد.

نویسندگان

محمدحسن طرازکار

۱. Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

منصور زیبایی

۱. Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

غلامرضا سلطانی

۱. Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

مسعود نوشادی

۲. Department of Water Engineering, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Chang, F. J., L.Chen and L. C. Chang. 2005. Optimizing ...
 • Hashimoto, T., J. R. Stedinger and D. P. Loucks. 1982. ...
 • Jang, J. R. and C. Sun. 1993. Predicting chaotic time ...
 • Karamouz, M., M. H. Houck and J. W. Delleur. 1992. ...
 • Keshavarzi, A. and S. H. Nabavi. 2007. Dominant discharge in ...
 • Liu, P., SH. Guo, X. Xu and J. Chen. 2011. ...
 • Louks, D. P. 1997. Quantifying trend in system sustainability, Hydrological ...
 • Mamdani, E. H. 1997. Application of fuzzy logic to approximate ...
 • Mehta, R. and S. K. Jain. 2009. Optimal operation of ...
 • Milutin, D. and J. J. Bogardi. 1995. Reliability criteria in ...
 • Mousavi, S. J., K. Ponnambalam and F. Karray. 2007. Inferring ...
 • Nikoo, M. R., A. Karimi, R. Kerachiyan, H. Poorsepahy-Samian and ...
 • Ojha, A. K. and K. K. Biswal. 2009. Lexicographic multi-objective ...
 • Panigrahi, D. P. and P. P. Mujumdar. 2000. Reservoir operation ...
 • Safavi, H. R., I. Chakraei, A. Kabiri-Samani and M. H. ...
 • Srinivasan, K. and M. C. Philipose. 1996. Evaluation and selection ...
 • Takagi, T. and M. Sugeno. 1983. Derivation of fuzzy control ...
 • Tarazkar, M. H. and A. Esmaeili. 2011. A neuro-fuzzy model ...
 • Tarazkar, M. H., G. R. Soltani and M. Zibaei. 2015. ...
 • Tilmant, A., P. Fortemps and M. Vanclooster. 2002. Effect of ...
 • Votruba, L. and V. Broza. 1989. Function in reservoirs, Water ...
 • Wang, L., L. Fanf and K. W. Hipel. 2008. Basin-wide ...
 • Yang, Y. and G. I. Web. 2009. A Comparative Study ...
 • برهانی داریان، ع. و الف. م. مرادی، 1389. الگوریتم مورچگان ...
 • استخراج منحنی فرمان سد دز بر اساس سیاست جیره بندی [مقاله کنفرانسی]
 • جمالی، س.، ا. ابریشم‌چی و م. تجرشی. 1386. ساخت مدل ...
 • چکرایی، ا. 1389. بهره‌برداری بهینه از مخزن سد با دیدگاه ...
 • حسین پور طهرانی، م.، ب. قهرمان، ک. داوری، و ح. ...
 • ساعی، و.، م. منتصری و پ. فتحی. 1388. روش ماتریس ...
 • سلطانی، ف.، ر. کراچیان و م. کارآموز. 1388. بهره‌برداری کمی-کیفی ...
 • طرازکار، م.، م. زیبایی و غ. سلطانی. 1395. بهره‌برداری بهینه ...
 • نورانی، و.، ن. ابوالواسط و ک. صالحی. 1391. ترکیب مدل ...
 • نوشادی، م. و م. ع. صادق نژاد. 1388. اندازه‌گیری و ...
 • نمایش کامل مراجع