چارچوب موسسات آموزش الکترونیکی براساس مدل توگف

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

164

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUCEE02_151

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

چارچوبها در معماری سازمانی ابزارهایی جهت طبقه بندی توصیف هایی از جنبه ها و حوزه های سازمان به شمار میروند. این توصیف ها و مدلها توسط هر فردی که به آنها احتیاج و همچنین اجازه دسترسی داشته باشد، قابل استفاده هستند. متخصصان در زمینه ی مربوط به هر مدل، تهیه کننده چنین توصیفهایی میباشند. از جمله فعالیتهایی که میتوان در راستای کمک به سازمانها جهت بهرهبرداری مناسب از معماری سازمانی کرد، تدوین معماریهای مرجع مختص صنعتی خاص میباشد. معماریهای مرجع عناصر ایده آل جهت یک صنعت خاص را در قالبی استاندارد ارائه میدهند. هر سازمان میتواند با صرف حداقل منابع، معماری مرجع مختص حوزه فعالیت خود را سفارشی سازی نماید و از مزایای آن بهره بگیرد؟در این تحقیق هدف تدوین طرح معماری سازمانی سرویسگرای مرجع جهت دانشگاههای آموزش الکترونیکی ایران مبتنی بر چارچوب توگف میباشد. دانشگاههای آموزش الکترونیکی میتوانند با استفاده از عناصر این معماری، با حداقل منابع نیازهای خود را به بهترین نحو مرتفع نمایند. علاوه بر این، معماری پیشنهادی پایهای را برای ایجاد معماریهای مرجع جهت سایر صنایع ایجاد مینماید؟

نویسندگان

ملیحه مطیعی

مدیر ارشد اطلاعات، شرکت طراحی نرم افزار پروفا، شیروان، ایران

ابوالفضلفرج اله زاده کلوخی
ابوالفضل فرج اله زاده کلوخی

کارشناس پژوهشی، دانشگاه صنعتی قوچان، ایران