CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ایمنسازی کودکان در شرایط بحران کرونا ویروس

عنوان مقاله: ایمنسازی کودکان در شرایط بحران کرونا ویروس
شناسه (COI) مقاله: JR_HMED-12-1_001
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه معتمدی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، مربی بیماریها و ایمنسازی، مرکز بهداشت شماره یک مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

خلاصه مقاله:
بیماری کووید ۱۹ بر بسیاری از فعالیتهای بهداشتی اثرگذار بوده که ایمنسازی نیز از این موارد است. بیتوجهی به ایمنسازی کودکان و افت پوشش ایمنسازی در شرایطی که سیستم شبکه بهداشت و درمان کشور درگیر مقابله با کووید ۱۹هستند، ممکن است کشور را همزمان درگیر بیماریهای قابلپیشگیری با واکسن نموده و خطر شیوع سراسری سایر بیماریهای واگیر را به دنبال داشته باشد. بیم آن میرود که با سهلانگاری خانوادهها درباره ایمنسازی کودکان نهتنها دستاوردهای گذشته کشور در این زمینه ضایع شود، بلکه در کنار همهگیری کرونا، شاهد همهگیری بیماریهای واگیر دیگری همچون فلج اطفال و سرخک نیز باشیم. خوشبختانه خدمات ایمنسازی در این شرایط فراگیری بیماری کووید ۱۹همچنان برقرار بوده و ارائه خدمت به مردم عزیز کشور با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام می شود. بنابراین امیدواریم شاهد حفظ و ارتقا پوشش ایمن سازی در کشور باشیم.

کلمات کلیدی:
بحران کرونا ویروس, ایمن سازی, بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1196167/