تحلیل رویکرد کامپیوتری به فلسفهی علم

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WPH-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 13 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

دو جریان عمده در فلسفهی علم قرن بیستم هر یک با ضعفهایی مواجه بودهاند. مدل منطقی علم فاقد باورپذیری روانشناختی و تاریخی است و مدل تاریخی علم فاقد دقت تحلیلی، فلسفهی کامپیوتری علم بر نهاد جوانی است که اینک، در ابتدای قرن بیست و یکم، میکوشد عناصری از هر دوی این رویکردها را در یک مدل کامپیوتری دقیق و باورپذیر از علم تلفیق کند. مقالهی حاضر ابتدا با تاکید بر آرای یکی از مهمترین پیشروان این مکتب، پاول تاگارد، به ارائهی نمایی کلی از رویکرد کامپیوتری به فلسفهی علم میپردازد، در این قسمت تلقی بنیادی این رویکرد از ماهیت ذهن، ماهیت فلسفه و روش آن و درهم تنیدگی وقیق این دیدگاه با علوم شناختی مورد بحث قرار گرفته و دستاوردهای مهم فلسفهی کامپیوتری علم در طی عمر کوتاهش معرفی شده است. مقاله سپس فهرستی از مشکلات پیشاروی تحقیقات کامپیوتری – فلسفی را ارائه کرده و به نقد و ارزیابی کاستیهای اساسی مدل کامپیوتری از علم میپردازد.

نویسندگان

حمیدضا آیت اللهی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ارش موسوی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف