تاثیر کلرهگزیدین بر بیوفیلم برخی باکتریهای بیمار‏ی‏‏زای انسانی جدا شده از عفونت های بیمارستانی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 104

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BJM-4-14_009

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: بیوفیلمها جمعیتی از سلولهای باکتری هستند که با تولید پلیمرهای خارج سلولی و ایجاد ماتریکس اگزوپلی ساکاریدی موجب اتصال برگشتناپذیر باکتری‏ها ‏‏به سطوح میشوند. ایجاد بیوفیلم باعث مقاومت باکتری نسبت به عوامل ضد میکروبی شده و میتواند به بروز مشکلات حاد در این زمینه منجر شود. ‏‏‏‏‏ مواد و روش‏‏‏ها: بررسی حاضر با هدف ارزیابی تشکیل بیوفیلم در برخی ایزوله‏های ‏‏سودوموناس آئروجینوزا (۱۳ مورد)، استافیلوکوکوس اورئوس (۱۳ مورد)، انتروباکتر (۱۳ مورد) و اسینتوباکتر (۱۳ مورد) جدا شده از عفونتهای انسانی بیمارستان الزهرا اصفهان انجام گرفت.‏ ‏جدایه‏ها با استفاده از آزمون‏‏‏های بیوشیمیایی تایید شدند و در ادامه حداقل غلظت مهار کننده (MIC) کلرهگزیدین و تاثیر آن بر روی رشد پلانکتونی و تشکیل بیوفیلم توسط این جدایه‏‏‏ها بررسی شد. تجزیه‏های ‏‏‏آماری و رسم نمودار‏ها ‏‏‏با استفاده از نرم افزار‏های ‏‏‏SPSS نسخه ۲۰ و Excel انجام شد. ‏ نتایج: همه جدایهها (۵۲ مورد) بیوفیلم تولید کردند. میانگین حداقل غلظت مهارکننده کلرهگزیدین برای باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا‏‏‏، استافیلوکوکوس اورئوس، انتروباکتر و اسینتوباکتر به ترتیب ۰۰۱/۰، ۰۰۰۱۳/۰، ۰۰۱/۰ و ۰۰۰۰۳/۰ گرم بر میلیلیتر بود. رشد پلانکتونی باکتری سودوموناس آئروژینوزا‏‏‏ و انتروباکتر در حضور کلرهگزیدین در ۶۰ درصد موارد در MIC ۴/۱ و در ۴۰ درصد موارد در MIC‏ ‏۸/۱ و برای باکتری‏های ‏‏‏اسینتوباکتر و استافیلوکوکوس اورئوس ۴۰ درصد موارد در MIC‏ ‏۴/۱ و ۶۰ درصد موارد در MIC‏ ‏۸/۱ مهار شده بود. بیوفیلم در هیچ یک از رقتهای MIC و MIC۲ تولید نشد، و با کاهش رقت ضدغقونی کننده قدرت تشکیل بیوفیلم به شکل معنادار‏‏‏ی افزایش پیدا کرد. بحث و نتیجه‏ ‏گیری: نتایج نشان داد که استفاده از کلرهگزیدین در غلظتهای مناسب (MIC) میتواند از تشکیل بیوفیلم در گونههای مختلف باکتری‏های ‏‏عامل عفونت‏های ‏‏بیمارستانی جلوگیری کند اما دوزهایی از کلرهگزیدین که کم‏تر از MIC هستند میتوانند محرک تولید بیوفیلم باشند. 

نویسندگان

عزیزاله ابراهیمی کهریزسنگی

استادیار پاتوبیولوژی، دانشگاه شهرکرد، ایران

زیبا شعبان پور

کارشناس ارشد باکتری شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

سعید حبیبیان

دانشیار علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، ایران

رضا حکیمی آلنی

دانشجوی دکتری باکتری شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

مجید همتی

کارشناس ارشد باکتری شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

فاطمه افلاکیان

کارشناس ارشد باکتری شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

مهدی دخت فرج

کارشناس ارشد باکتری شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • (1) Ernst R.K., Adams K.N., Moskowits S.M., Kraig G.M., Kavasaki ...
 • (2) Schaberg D.R., Culver D.H., Gaynes R.P. Major trends in ...
 • (3) Levin A.S., Barone A.A., Penço J., Santos M.V., Marinho ...
 • (4) Yousefi Mashouf R., Nazari M., Shams M. Evaluation of ...
 • (5) Manau-Navarro C., Guasch-Serra S. Métodos de control de placa ...
 • (6) Barthel CR., Zimmer S., Zilliges S., Schiller R., Göbel ...
 • (7) Wolf G., Crespo J.G. Optical and Spectroscopic method for ...
 • (8) Nowroozi J. General Bacteriology. 1st. ed. Tehran: Jafari Publications; ...
 • (9) Jenkins S., Addy M., Wade W. The mechanism of ...
 • (10) Mahbad A., Mohamadi M., Hamidi Fard M. Practical techniques ...
 • (11) Tendolkar P.M., Baghdayan A.S., Gilmore MS. Enterococcal surface protein: ...
 • (12) Lewis K. Riddle of biofilm resistance. Antimicrobial Agents and ...
 • (13) Delissalde F., Amábile-Cuevas CF. Comparison of antibiotic susceptibility and ...
 • (14) Kristich C.J., Li Y.H., Cvitkovitch D.G., Dunny G.M. Esp-independent ...
 • (15) Costerton J.W., Lewandowski Z., Caldwell DE., Korber DR., Lappin-Scott ...
 • (16) Høiby N., Bjarnsholt T., Givskov M., Molin S., Ciofu ...
 • (17) Sharma V., Nainan M.T., Shivanna V. The effect of ...
 • (18) Mulla Summaiya A.Assessment of biofilm formation by the causative ...
 • (19) Tre-Hardy M., Vanderbist F., Traore H., Devleeschouwer M.J. In ...
 • (20) Turakhia M.H., Cooksey K.E., Characklis W.G. Influence of calcium-specific ...
 • (21) Roberts M.E., Stewart P.S. Modeling protection from antimicrobial agents ...
 • (22) Dunford C., Cooper R., Molan P., White R. The ...
 • (23) Van der Plas M.J., Jukema G.N., Wai S.W., Dogterom-Ballering ...
 • (24) Mengistu Y., Erge W., Bellete B. In vitro susceptibility ...
 • (25) Grare M., Dibama H.M., Lafosse S., Ribon A., Mourer ...
 • (26) Ebrahimi A., Hemati M., Dehkordi SH., Bahadoran S., Khoshnood ...
 • (27) Hendiani S., Abdi-Ali A., Mohammadi P. Comparison of two ...
 • (28) Sandoe JA., Wysome J., West A.P. Measurement of ampicillin, ...
 • (29) Brown M.L., Aldrich H.C., Gauthier J.J. Relationship between glycocalyx ...
 • (30) Vu B., Chen M., Crawford R.J., Ivanova EP. Bacterial ...
 • (31) Dibdin G.H., Assinder S.J., Nichols W.W., Lambert P.A. Mathematical ...
 • (32) Keren I., Kaldalu N., Spoering A., Wang Y., Lewis ...
 • (33) Takeo Y., Oie S., Kamiya A., Konishi H., Nakazawa ...
 • (34) Hoikynung K., Ryu J.H., Beuchat L.R. Effectiveness of disinfectants ...
 • نمایش کامل مراجع