CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بعضی ارقام آفتابگردان

عنوان مقاله: اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بعضی ارقام آفتابگردان
شناسه (COI) مقاله: IRRIGATION01_033
منتشر شده در نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسما حسام عارفی - دانش آموخته دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی
لاله رشیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، دانشکده کشاورزی

خلاصه مقاله:
تاریخ کاشت در هر منطقه تاثیر بسزایی بر عملکرد و رشد گیاهان زراعی دارد. آفتابگردان گیاهی است یک ساله با نام علمی Helianthus annus L جز مهم ترین گروه گیاهان زراعی و دانه های روغنی هستند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تاریخ. کشت بر عملکرد و درصد روغن دانه ارقام مختلف آفتابگردان می باشد. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور، که رقم به عنوان فاکتور اول (آذرگل، ایرفلور، گابور) و تاریخ کشت فاکتور دوم (۲۵ تیر، ۵ مرداد، ۱۵ مرداد و ۲۵ مرداد) در ۳ تکرار در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت انجام شد. بیشترین وزن هزار دانه (۷۱/۰۶ و ۷۲/۳ گرم) در تاریخ کاشت ۲۵ تیر ماه و به رقم آذرگل و گابور تعلق داشت و کمترین وزن هزار دانه (۴۸/۶۶ و ۴۸/۰۳ گرم) در تاریخ کاشت ۲۵ مرداد حاصل شد و به رقم آذرگل و گابور متعلق بود. بیشترین درصد روغن (۵۵/۵۹ درصد) در تاریخ کاشت ۲۵ تیر و به رقم گابور تعلق داشت و کمترین درصد روغن (۵۱/۶۶ درصد) در تاریخ کاشت ۲۵ مرداد و به رقم آذرگل متعلق بود و با تاخیر در کشت درصد روغن و وزن هزاردانه کاهش معنی داری پیدا کرد. بنابراین جهت دستیابی به حداکثر درصد روغن و عملکرد دانه تاریخ کاشت زودهنگام ۲۵ تیر ماه و رقم گابور در منطقه جیرفت توصیه می گردد.

کلمات کلیدی:
تاریخ کشت، عملکرد دانه، درصد روغن، آفتابگردان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1193767/