روش برچسبگذاری واج گونهای پیکرههای گفتاری بر اساس الفبای آوانگاری بین المللی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 609

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLRZ-13-38_007

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

با توجه به نقش اساسی پیکرهها در بهبود کیفیت عملکرد سیستمهای مبتنی بر داده، بهکارگیری پیکرههای گفتاری مناسب در سیستمهای پردازش گفتار نیز امری ناگزیر است. به طور معمول، در سیستمهای پردازش گفتار، از پیکرههای واجی بهره گرفته میشود. یکی از روشهای شناختهشده برای افزایش دقت سیستمهای پردازش گفتار در سالهای کنونی، بهرهگیری از پیکرههای واجگونهای است. ویژگی آشکار پیکرههای واجگونهای در مقایسه با پیکره ­های واجی، اختصاص برچسبهای واجگونهای به هر یک از واجها است. راه کار پیشنهادی برای تهیه پیکره واجگونهای، پیادهسازی برنامهای با بهرهگیری از روش مبتنی بر قاعده، برای تبدیل واجها به واجگونهها و اعمال این برنامه بر پیکره واجی است. شالوده بهرهگیری از رویکرد مورد اشاره، دسترسی به چنین قواعدی است. پس از تدوین این قواعد از منابع موجود در زبان، ایجاد بستر مناسب پیادهسازی و سپس پیادهسازی برنامه مربوطه و اعمال آن بر پیکره گفتاری واجی، پیکره واجگونهای تهیه میشود. زبان فارسی نیز فاقد پیکره واجگونهای است و پیکره گفتاری فارسدات کوچک در این زبان، دارای تقطیع در سطح واج و واژه است. به منظور تبیین هر چه بهتر راه کار پیشنهادشده در پژوهش حاضر، به عنوان یک نمونه عملی، مرحلههای برچسبگذاری واجگونهای پیکره واجی فارسدات کوچک، به صورت گام به گام اجرا شدهاست.

کلیدواژه ها:

واج ، واجگونه ، پیکره ، نظام الفبای آوانگاری بینالمللی (آی.پی.ای)

نویسندگان

طاهره احمدی

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان

بتول علی نژاد

دکتری تخصصی زبانشناسی، دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان

حسین کارشناس

دکتری تخصصی هوش مصنوعی، استادیار گروه هوش مصنوعی، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

باقر باباعلی

دکتری تخصصی هوش مصنوعی، استادیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، طاهره، حسین کارشناس، باقر باباعلی و بتول علی‌نژاد (1399). ...
 • تقطیع هجایی خودکار واژه های زبان فارسی بر اساس اصول هجابندی پولگرام [مقاله کنفرانسی]
 • باباعلی، باقر (1395). «پایه‌گذاری بستری نو و کارآمد در حوزه ...
 • بحرانی، محمد (1384). به‌کارگیری ساختارهای وابسته به بافت در بازشناسی ...
 • بیجن‌خان، محمود (1379). «نظام واج‌گونه‌های زبان فارسی در چارچوب نظریه ...
 • بیجنخان، محمود (1384). واجشناسی نظریه بهینگی. تهران: سمت. ...
 • بیجن‌خان، محمود (1392). نظام آوایی زبان فارسی. تهران: سمت. ...
 • ثمره، یدالله (1378). آواشناسی زبان فارسی. چ 2. تهران: مرکز ...
 • حق‌شناس، علی‌محمد (1392). آواشناسی (فونتیک). تهران: آگه. ...
 • دیهیم، گیتی (1358). درآمدی بر آواشناسی عمومی. تهران: دانشگاه ملی ...
 • همگونی همخوان ها در زبان فارسی نوین: رویکرد واج شناسی هندسه مشخصه ها [مقاله ژورنالی]
 • سپنتا، ساسان (1377). آواشناسی فیزیکی زبان فارسی. اصفهان: گل‌ها. ...
 • شریفی آتشگاه، مسعود و وحید صادقی (1390). «طراحی الگوریتم بازشناسی ...
 • آواشناسی و واج شناسی همخوان های چاکنایی [مقاله ژورنالی]
 • صادقی، وحید(1386).«تأثیر دمش بر تقابل واکداری- بیواکی انسدادی‌های فارسی». زبان ...
 • صامتی، حسین و محمد بحرانی (1384). «استخراج و مدل‌سازی واحدهای ...
 • واک داری و دمش در زبان فارسی براساس نظریه واج شناسی حنجره ای [مقاله ژورنالی]
 • علینژاد، بتول (1395). مبانی واجشناسی. اصفهان: دانشگاه اصفهان. ...
 • علی‌نژاد، بتول و عاطفه‌سادات میرسعیدی (1393). «فرایند واجی همگونی همخوان ...
 • علی‌نژاد، بتول و فهیمه حسینی بالام (1392). مبانی آواشناسی آکوستیکی. ...
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه (1392). واج‌شناسی رویکردهای قاعده بنیاد. تهران: ...
 • مدرسی قوامی، گلناز (1386). «خنثی‌شدگی تقابل همخوانهای انسدادی واکدار و ...
 • مدرسی قوامی، گلناز (1390). آواشناسی: بررسی علمی گفتار. تهران: سمت. ...
 • مشکوةالدینی، مهدی (1388). ساخت آوایی زبان. چ 3. مشهد: دانشگاه ...
 • نوربخش، ماندانا (1392). آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه. تهران: ...
 • نوربخش، ماندانا (1394). «همخوان ملازی در فارسی معیار». زبانپژوهی. دورة ...
 • نوربخش، ماندانا، محمود بیجن‌خان و حامد رحمانی (1389). «درک زمان ...
 • یارمحمدی، لطف‌الله (1364). درآمدی به آواشناسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ...
 • References ...
 • Ahmadi, T., Karshenas, H., Alinezhad, B., & Naqavi Ravandi, M. ...
 • Ahmadi, T., Karshenas, H., Babaali, B., & Alinezhad, B. (2020). ...
 • Alinezhad, B. (2010). Persian aspiration and voicing in laryngeal phonology. ...
 • Alinezhad, B. (2016). Fundamentals of phonology. Isfshsn: University of Isfahan ...
 • Alinezhad, B., & Hosseini Balam, F. (2013). Fundamentals of acoustic ...
 • Alinezhad, B., & Mirsaeedi, A. (2014). The Phonological process of ...
 • Babaali, B. (2016). A state-of-the-art and efficient framework for Persian ...
 • Bahrani, M. (2005). Using context-dependent structures for continuous speech recognition ...
 • Bijankhan, M. (2001). Persian allophones system in the framework of ...
 • Bijankhan, M. (2005). The phonology of optimality theory. Tehran: SAMT ...
 • Bijankhan, M. (2013). Phonetic system of Persian language. Tehran: SAMT ...
 • Bijankhan, M., Sheikhzadegan, M. J., & Roohani, M. R. (1994). ...
 • Chomsky, N., & Halle, M. (1968). The sound pattern of ...
 • Deihaim, G. (1979). An introduction to general phonetics. Tehran: National ...
 • Gussenhoven, C., & Jacobs, H. (2017). Understanding phonology. Abingdon: Routledge. ...
 • Haghshenas, A. M. (2013). Phonetic. Tehran: Agah [In Persian]. ...
 • Hardcastle, W. J., Laver J., & Gibbon, F.E. (2010). The ...
 • Imedjdouben, F.,& Houacine, A. (2015, November). Generation of allophones for ...
 • Kodr Zafaranloo Kambozia, A. (2013). Phonology rule-based approach. Tehran: SAMT ...
 • Ladefoged, P., & Johnson, K. (2014). A course in phonetics. ...
 • Meshkato Dini, M. (2009). The sound pattern of language. Mashhad: ...
 • Mirsaeidi, A. S. (2011). Phonetic study of phonological process assimilation ...
 • Modarresi Ghavami, G. (2007). Neutralization of contradiction between voiced and ...
 • Modarresi Ghavami, G. (2011). Phonetics: The scientific study of speech. ...
 • Noorbakhsh, M. (2013). Physical phonology using computer. Tehran: Elm [In ...
 • Noorbakhsh, M., Bijankhan, M., & Rohani, H. (2010). Perception of ...
 • Norbakhsh, M. (2015). Uvular consonants in standard Persian. Journal of ...
 • Retrievedfrom <https://www.inf.pucrs.br/~propor2010/proceedings/regular_papers/VeigaEtAl.pdf> ...
 • Roach, P. (2010). English phonetics and phonology: A practical course. ...
 • Sadeghi, V. (2007). The effect of aspiration on Persian stop ...
 • Sadeghi, V. (2010). The phonetics and phonology of Persian glottal ...
 • Samareh, Y. (1999). Phonetics of Persian language. Tehran: Academic Publishing ...
 • Sameti, H., & Bahrani, M. (2005). Extraction and modeling context ...
 • Sepanta, S. (1998). Acoustic phonetics of Persian language. Isfahan: Golha ...
 • Sharifi Atashgah, M., & Sadeghi, V. (2011). Phoneme recognition algorithm ...
 • Veiga, A., Candeias, S., Sá, L., & Perdigão, F. (2010, ...
 • Weisser, M. (2016). Practical corpus linguistics: An introduction to corpus-based ...
 • Xu, J., Pan, J., & Yan, Y. (2016). Agglutinative language ...
 • Yarmohammadi, L. (1985). An iIntroduction to phonetics. Tehran: University Publication ...
 • Zahedi, K., & Fakharian, F. (2010). Consonantal assimilation in modern ...
 • نمایش کامل مراجع