بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی فرماندهان آموزشی یک دانشگاه سازمانی با اثربخشی عملکرد آنان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMPSA-11-43_003

تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی فرماندهان آموزشی یک دانشگاه سازمانی با اثربخشی عملکرد آنان اجرا شده است. روش: این تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برمبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل فرماندهان آموزشی یک دانشگاه سازمانی بود. روش نمونه‌گیری، تمام‌شمار و حجم نمونه باتوجه‌به طبقه‌بندی نزد محقق محفوظ است. برای گردآوری داده‌های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد ویژگی‌های شخصیتی نئو (مک کری و کاستا) و پرسشنامه محقق‌ساخته اثربخشی عملکرد با ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) 88/0 بود. برای تحلیل داده­های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار، همچنین آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج: نتایج یافته‌ها نشان داد بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی با ضریب همبستگی 42/0، ویژگی شخصیتی سازگاری با ضریب همبستگی 49/0، ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی با ضریب همبستگی 45/0، ویژگی شخصیتی تجربه‌پذیری با ضریب همبستگی 45/0 و ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی با ضریب همبستگی 45/0 با اثربخشی آنان رابطه معنی‌داری وجود داشت که این نتایج، نشان‌دهنده ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی فرماندهان با اثربخشی عملکرد آنان با ضریب همبستگی 47/0 بود. بحث: باتوجه‌به اینکه این پنج ویژگی از ویژگی‌های شخصیتی افراد بوده و همچنین باتوجه‌به شرایط شغلی فرماندهان، این نوع ویژگی‌ها بیشتر در اثربخشی عملکرد آنها تأثیرگذار است

نویسندگان

رضا حسین پور

گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

غلامحسین رضایت

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)تهران،ایران

عباس عشقی

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آتش‌روز، بهروز (1386)، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ازطریق دلبستگی و صفات ...
 • ادهمی، اشرف و دیگران (1387)، نگرش اساتید نسبت به مشاوره ...
 • افلاک سیر، عبدالعزیز و دیگران (1373)، هنجاریابی تیپ نمای مایرز ...
 • امیرنژاد، ق و محسنی‌نسب، م. (۱۳۸۶)، بررسی رابطه شخصیت و ...
 • بازرگان، عباس (1389)، ارزشیابی آموزشی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم. ...
 • به‌پژوه، احمد (1377)، هرکسی با چه نوع شخصیتی کدام شغل ...
 • بیرانوند، علی (1379)، رابطه بین تیپ‌های شخصیتی و میزان کارآیی ...
 • پورافکاری، نصرت‌اله (1373)، فرهنگ جامع روان‌شناسی و روان‌پزشکی، تهران: نشر ...
 • جان، لارنس و دیگران (1381)، شخصیت (نظریه و پژوهش)، ترجمه ...
 • جوکار، مهری (1379)، بررسی رابطه بین نوع شخصیت و رضایت ...
 • حافظ‌نیا، محمدرضا (1392)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ...
 • حمیدی، افسانه (1383)، بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و ...
 • دراکر، پیتر (1378)، سازمان فردا، ترجمه فضل‌الله امینی، تهران: انتشارات ...
 • دفت، ال ریچارد (1381)، مبانی تئوری و طراحی سازمان چاپ ...
 • رابینز، استفین (1376)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر قاسم کبیری، ...
 • رابینز، استیفن پی (1379)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربرد، ...
 • ریحانی، رضا و رنجبر، سعید  (1394)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های ...
 • رئوفی، محمدحسین (1375)، بررسی سبک‌های مدیریت مدیران مدارس و چگونگی ...
 • رئوفی، محمدحسین (1382)، مدیریت عمومی و آموزشی، چاپ دوم، مشهد ...
 • سربلند، خیراله (1396)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی ...
 • شاملو، سعید (1372)، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران ...
 • شبستری، ع و کاظمی، ع. (1370)، رابطه بین گروه‌های شخصیتی ...
 • شجاعی باغینی، گلنار  و جلالی، محمدرضا  (1393)، بررسی ارتباط بین ...
 • شفیع‌آبادی، عبدالله (1372)، نظریه‌های شغلی، تهران:  انتشارات رشد. ...
 • شولتز، الن (1378)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه سیدیحیی محمدی، تهران: نشر ...
 • شولتز، دوان، (1379)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه سیدیحیی محمدی، چاپ 12، ...
 • شولتز، دوان‌پی و شولتز، سیدنی ‌اِلن. (1384)، تاریخ روان‌شناسی نوین، ...
 • شیرازی، علی (1373)، نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی، جلد اول، ...
 • صادقی، ن و علوی آ. (1390)، تأثیر رابطه شاخص‌های سلامت ...
 • صفرخانلو، جلال و  نژاداسماعیل عزیزی، محمدباقر (1398)، بررسی ارتباط بین ...
 • عبادی، عباداله (1384)، رابطه بین ریخت‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری ...
 • فروم، اریک (1360)، انسان برای خویشتن، ترجمه اکبر تبریزی، تهران: ...
 • قربانی، محمود (1379)، مدیریت تعارض و اثربخش در سازمان‌ها، مشهد: ...
 • کمالیان، امین‌رضا و میر، رقیه (1395)، بررسی تناسب ویژگی‌های شخصیتی شاغلین ...
 • گروسی، فرشید (1380)، رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل ...
 • مشبکی، اصغر (۱۳۷۷)، مدیریت رفتار سازمانی (تحلیل کاربردی، ارزشی از ...
 • یعقوبی، محمد (1380)، رابطه تیپ شخصیتی با رضایت شغلی دبیران، ...
 • یونگ، کارل گوستاو (1377)، رشد شخصیت، ترجمه ‌هایده تولایی، تهران: ...
 •  Fudjack, John, (1997), First posted: 2005, six phases in the ...
 • Martin, N. K., Yin, Z., &Mayall, H. (2006). Classroom Management ...
 • Skaalvik, E. M., &Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher ...
 • Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (1998). ...
 • Wang, M. C., Haertel, G. D., & Walberg, H. J. ...
 • نمایش کامل مراجع