رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه ای قراردادهای روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی شهرستان کاشان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 688

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE02_008

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین روش های مدیریت منابع انسانی با عملکرد شغلی کارکنان شعب بانک های ملی شهرستان کاشان می باشد. بدین منظور تعداد 110 نفر از کارکنان شاغل در شعب مختلف به روش خوشه ای تصادفی انتخاب ، و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در خصوص ادراک کارکنان از عملکرد شغلی خودشان است. در مجموع این پژوهش، مبنای نظری قوی را برای ارتباط میان روش های مدیریت منابع انسانی با عملکرد شغلی کارکنان بانک نشان می دهد. و از سویی دیگر مبین این حقیقت است که ارتباط میان این متغیرها را می توان از طریق نقش واسطه ای تحقق قراردادهای روانشناختی، تعدیل نمود.