بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به نماز جماعت (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-23-7_008

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: دین اسلام، از احکام اجتماعی مهمّی برخوردار است و با عنایت به برکات و آثار وحدت، تجمع و یکپارچگی، در بسیاری از برنامه‌های دینی بر این بُعد تأکید شده است. بنابراین در این مقاله به مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به نماز جماعت پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع پیمایش اجتماعی است و براساس ابزار پرسشنامه، دارای روایی مبتنی بر آلفای کرونباخ، داده‌ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماری، گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان می‌باشند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 504 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج: تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که گرایش به نماز جماعت به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر متغیرهای دین‌داری (0/31=Beta)، اعتقاد و آشنایی با نماز (0/29 Beta=)، کمیت و کیفیت جلسات در مسجد (0/16Beta=) و مناسب بودن فضای مسجد (0/13Beta=) قرار گرفته است. در مجموع این متغیرها توانسته‌اند 34 درصد از واریانس گرایش به نماز جماعت را تبیین کنند (0/34R2 = ). در مدل تحلیل مسیر، متغیر حضور دوستان در نماز جماعت بیشترین تأثیر مستقیم را بر گرایش به نماز جماعت داشته است و بعد از آن متغیرهای اعتقاد و آشنایی با نماز و دین‌داری در کل بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته‌اند. نتیجه‌گیری: چهار متغیر میزان دین‌داری، میزان آشنایی با نماز، کمیت و کیفیت جلسات در مسجد و فضای مناسب مسجد به تربیت دارای بیشترین میزان تأثیر بر میزان شرکت دانشجویان در نماز جماعت را داشتند.

نویسندگان

علی حسین زاده

Department of Education, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, I.R. Iran.

محسن نیازی

Department of Literature, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, I.R. Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Qomie M. Alkhesal. Qom: Ketabchi Publisher; 1987. P. 621. [in ...
 • Ray Shari M. Mizan Alhkmh. Qom: School of Islamic Boards; ...
 • Khomeine R. Sahife Imam. Tehran: The Institute for Compilatiom and ...
 • Aljavad M. Prayer importance. Student Seminar Proceedings. Institute of Cultture. ...
 • Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; ...
 • Sheikh Sadoogh, M. Oyoun Reza's news. Bibi: World Press; 1999. ...
 • Majlesi M. E Bihar Anwar. Beirut: A significant reduction in ...
 • Jan-Bozorgi M. Regional approach health of mind. Research in Medical ...
 • Priester PE. Cognitive behavioral treatment of obsessive- compulsive disorder with ...
 • Soulti S, Rabiei M, Shariati M. The study of relation ...
 • Shojaeian R, Zamani-Monfared A. The study of relation prayer with ...
 • Nasr AR, Moein pour H, Oreizi HR, Bagheri Z. investigation ...
 • Molay Avail M, Motovali Haghi F. Investigating the effect of ...
 • Nafisi H. Dianati M. Analyze the role of Prayer in ...
 • Ansari A, Vazirinejad R, Rafee G, Dayyani S, Negahban T. ...
 • Zolfaqari A, Khaligi HR. A study of factors influencing students ...
 • Al-Husseini SM. Evaluation of the tendency of the youth of ...
 • Ganji M. Piety status of students of Isfahan University, University ...
 • Rahmani MJ. the study of effective factors on the tendency ...
 • Zangi Abadi M. evaluation of the method and methods of ...
 • Masoudi far AR. the study of effective factors in adolescent ...
 • Sadee A. the study of effective factors in encouraging students ...
 • Qomie M. Alkhesal. Qom: Ketabchi Publisher; 1987. P. 621. [in ...
 • Ray Shari M. Mizan Alhkmh. Qom: School of Islamic Boards; ...
 • Khomeine R. Sahife Imam. Tehran: The Institute for Compilatiom and ...
 • Aljavad M. Prayer importance. Student Seminar Proceedings. Institute of Cultture. ...
 • Holy Quran. Trans: Makarem Shirazi N. Tehran: Dar Al-Quran Publication; ...
 • Sheikh Sadoogh, M. Oyoun Reza's news. Bibi: World Press; 1999. ...
 • Majlesi M. E Bihar Anwar. Beirut: A significant reduction in ...
 • Jan-Bozorgi M. Regional approach health of mind. Research in Medical ...
 • Priester PE. Cognitive behavioral treatment of obsessive- compulsive disorder with ...
 • Soulti S, Rabiei M, Shariati M. The study of relation ...
 • Shojaeian R, Zamani-Monfared A. The study of relation prayer with ...
 • Nasr AR, Moein pour H, Oreizi HR, Bagheri Z. investigation ...
 • Molay Avail M, Motovali Haghi F. Investigating the effect of ...
 • Nafisi H. Dianati M. Analyze the role of Prayer in ...
 • Ansari A, Vazirinejad R, Rafee G, Dayyani S, Negahban T. ...
 • Zolfaqari A, Khaligi HR. A study of factors influencing students ...
 • Al-Husseini SM. Evaluation of the tendency of the youth of ...
 • Ganji M. Piety status of students of Isfahan University, University ...
 • Rahmani MJ. the study of effective factors on the tendency ...
 • Zangi Abadi M. evaluation of the method and methods of ...
 • Masoudi far AR. the study of effective factors in adolescent ...
 • Sadee A. the study of effective factors in encouraging students ...
 • نمایش کامل مراجع