CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شهر الكترونیك و تاثیرات آن بر خدمات شهری (مطالعه موردی منطقه 5 شهر كرج)

عنوان مقاله: شهر الكترونیك و تاثیرات آن بر خدمات شهری (مطالعه موردی منطقه 5 شهر كرج)
شناسه (COI) مقاله: GEOB03_005
منتشر شده در سومین کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس ارغان - دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، سمنان، ایران
محمدعلی میرزایی - دانشجوی دکتری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان، سمنان،ایران

خلاصه مقاله:
شهر الكترونيك شهري است كه بر افزايش دسترسي و بهبود ارائه خدمات به شهروندان و افزايش بهره وري سازمان هايدولتي باكيفيت و ضريب ايمني بالا و با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات تاكيد دارد. اين پژوهش كه با هدف شهرالكترونيك و تاثيرات آن بر خدمات شهري (مطالعه موردي منطقه 5 شهر كرج )انجام گرفته؛ اين پژوهش كاربردي و از نظرماهيت توصيفي – تحليلي است. حجم نمونه از طريق فرمول كوكران 380 نفر مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفادهاز نرم افزار SPSS و براي سنجش داده ها از آزمون T و مدل swot استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه خدمات دهي شهر الكترونيك در ارتقاء شاخص هاي توسعه پايدار شهري با ميانگين 3/12 مورد تاييد است. از آنجايي كه كرج بهعنوان مركز استان البرز و بزرگترين شهر و جز پنج شهر پرجمعيت كشور محسوب مي شود، با مسائل و مشكلاتي مانندآلودگي هوا، آلودگي هاي صوتي، ترافيك، اتلاف انرژي، مشاركت كمتر شهروندان، خدمات رساني به شهروندان و ...روبروست. با اين مسائل و مشكلات، شهروندان متوجه ضرورت آموزش هايي با متد و محتوايي نوين هستند و تجربه اي كهدر استفاده از ICT دارند، نقش ICT و ايجاد شهر الكترونيك را كاربرد بسيار ارزشمندي به منظور تجربه زندگي بهتر می دانند.

کلمات کلیدی:
شهر الكترونيك، خدمات الكترونيك، خدمات شهري منطقه 5، شهر كرج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1181075/