تأثیر اطمینان بیش از حد مدیرعامل بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 335

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESMIW06_034

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیرعامل بر بازده سهام با در نظر گرفتن ارزش وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش را شرکتهای بورس طی دوره زمانی 90 تا 97 می-باشد. بر این اساس تعداد کل نمونه تحقیق حاضر معادل 145 شرکت می باشد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبات مربوطه ازصورت های مالی حسابرسی شده آنها اخذ گردیده است. همچنین، برای آزمون فرضیه های این تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره وروش ترکیبی با اثرات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اطمینان بیش از حد مدیریت بر بازده سهامتأثیردارد.

کلیدواژه ها:

اطمینان بیش از حد مدیرعامل ، بازده سهام

نویسندگان

بیتا افندی زاده

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم داروئی،گروه مدیریت،تهران،ایران

مجید خدادادپور

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم داروئی،گروه مدیریت،تهران،ایران