ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم (Triticum aestivum L.)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 273

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGRY-10-3_007

تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1400

چکیده مقاله:

نظام‌های رایج کشاورزی برای حفظ و تقویت حاصلخیزی خاک به کودهای شیمیایی به­ویژه کودهای نیتروژنی وابسته می‌باشند.گرچه مصرف کودهای نیتروژنی نقش قابل توجهی در افزایش عملکرد داشته است، اما مصرف بی­رویه آن با کاهش کارایی مصرف نیتروژن همراه بوده است. این پژوهش به­منظور بررسی و تجزیه و تحلیل، روند تغییرات کارایی مصرف نیتروژن و تعیین سهم نسبی اجزای کارایی در نظام‌های زراعی گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مدل CENTURY انجام شده است. نتایج به­دست آمده در این مطالعه نشان داد که میانگین کارایی مصرف نیتروژن در نظام‌های زراعی گندم این مطالعه 3/28 کیلوگرم دانه به­ازای هر کیلوگرم نیتروژن فراهم یا قابل جذب خاک بود. نظام‌های زراعی گندم (تبریز، شیراز، گرگان) بالاترین و در مقابل نظام‌های زراعی (کرمان، بیرجند، زابل) کمترین کارایی  مصرف نیتروژن را دارا بودند. بررسی روند تغییرات عملکرد در مقابل کارایی مصرف نیتروژن نشان داد با افزایش یک واحدکارایی مصرف نیتروژن، عملکرد با شیبی معادل14/0 تن افزایش یافته است. از طرفی همبستگی مثبت و معنی­داری بین کارایی مصرف نیتروژن با کارایی تبدیل (r=0.73 p≤0.01) و جذب نیتروژن (r=0.69 p≤0.01) به­دست آمد. همچنین، تفکیک سهم نسبی اجزای کارایی مصرف نیتروژن حاکی از آن بود که در دامنه مصرف 120-80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار سهم نسبی اجزای کارایی جذب و تبدیل به­ترتیب 64 و 36 درصد بود که با افزایش مصرف نیتروژن به­میزان 160-121 کیلوگرم در هکتار سهم نسبی کارایی جذب به 33 درصد وکارایی تبدیل به 67 درصد تغییر یافت. به­نظر می‌رسد در نظام‌های تولید گندم هنگامی که جزء غالب کارایی جذب می­باشد مدیریت زراعی و استفاده از روش‌های اصلاحی زمانی که جزء غالب کارایی تبدیل می‌باشد به عنوان رهیافت‌های پیشنهادی در جهت بهبود کارایی مصرف نیتروژن مورد توجه می­باشند.

نویسندگان

حمید رضا توکلی کاخکی

بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

مهدی نصیری محلاتی

دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا کوچکی

دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا بهشتی

سازمان تحقیقات کشاورزی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Abeledo, L.G., Calderini, D.F., and Slafer, G.A. 2008. Nitrogen economy ...
 • Alijani, F., Karbasi, A., and Mozafari Mosen, M. 2011. Survey ...
 • Annabi Milani, A., 2007. Interaction of irrigation regimes and nitrogen ...
 • Ayneband, A., Moezi, A., and Sabet, M. 2011. The comparision ...
 • Bahrani, A., and Tahmasebi Sarvestani, Z. 2007. Effect of rate ...
 • Bakhshaie, S., Rezvani Moghaddam, P., and Goldani, M. 2014. The ...
 • Barraclough, P.B., Howarth, J.R., Jones, J., Lopez-Bellido, R., Parmar, S., ...
 • Bruinsma, J. 2009. The resource outlook to 2050. Expert meeting ...
 • Cassman, K.G., Dobermann, A., and Walters, D.T. 2002. Agroecosystems, nitrogen-use ...
 • Conant, R.T., Berdanier, A.B., and Grace, P.R. 2013. Patterns and ...
 • Dawson, J.C., Huggins, D.R., and Jones, S.S. 2008. Characterizing nitrogen ...
 • Deihimfard, R., Mahallati, M.N., and Koocheki, A. 2015. Yield gap ...
 • Delgado, J., and Shaffer, M. 2008. Nitrogen Management Modeling Techniques: ...
 • Dhugga, K.S., and Waines, J. 1989. Analysis of nitrogen accumulation ...
 • Fageria, N., and Baligar, V. 2005. Enhancing nitrogen use efficiency ...
 • Farshid, R., Zamani, G., Behdani, M., and Sahrai, E. 2012. ...
 • FAOSTAT. 2013. Crop production Statistics. Food and Agriculture Organization Rome. ...
 • Foth, H.D., and Ellis, B.G. 1997. Soil Fertility. CRC Press, ...
 • Foulkes, M., Hawkesford, M., Barraclough, P., Holdsworth, M., Kerr, S., ...
 • Gabarron-Galeote, M.A., Trigalet, S., and van Wesemael, B. 2015. Soil ...
 • Gaju, O., Allard, V., Martre, P., Snape, J., Heumez, E., ...
 • Gastal, F., Lemaire, G., Durand, J.L., and Louarn, G. 2014. ...
 • Gerami, F., Aynehband, A., and Fateh, E. 2013. Effect of ...
 • Greenwood, D., Gastal, F., Lemaire, G., Draycott, A., Millard, P., ...
 • Group, F.F.O.W. 2012. Current world fertilizer trends and outlook to ...
 • Hurley, T.M., Malzer, G.L., and Kilian, B. 2004. Estimating site-specific ...
 • Hirel, B., and Lemaire, G. 2006. From agronomy and ecophysiology ...
 • Hosseini, R., Galeshi, S., Soltani, A., and Kalateh, M. 2011. ...
 • Hosseini, R., Galeshi, S., Soltani, A., Kalateh, M., and Zahed, ...
 • Jimenez, E.I., and Garcia, V.P. 1992. Relationships between organic carbon ...
 • Khasseh Serjani, A., Farahbakhsh, H., Ravari, S.Z., Pasandipoor, N., and ...
 • Lal, R. 2010. Beyond Copenhagen: mitigating climate change and achieving ...
 • Linacre, E.T. 1977. A simple formula for estimating evaporation rates ...
 • Mdhej, A., Naderi, A., Imam, Y., Aynehband, A., and Normohamadi, ...
 • Mikanova, O., Šimon, T., Javůrek, M., and Vach, M. 2012. ...
 • Moll, R., Kamprath, E., and Jackson, W. 1982. Analysis and ...
 • Nassiri Mahalati, M., and Koocheki, A. 2014. Trend analysis of ...
 • Oelofse, M., Markussen, B., Knudsen, L., Schelde, K., Olesen, J.E., ...
 • Paponov, I., Aufhammer, W., Kaul, H.P., and Ehmele, F.P. 1996. ...
 • Parton, W. 1996. The CENTURY model. Evaluation of soil organic ...
 • Parton, W., McKeown, R., Kirchner, V., and Ojima, D. 1992. ...
 • Parton, W.J., and Rasmussen, P., 1994. Long-term effects of crop ...
 • Pathak, H., Aggarwal, P., Roetter, R., Kalra, N., Bandyopadhaya, S., ...
 • Pourazari, F., Ehsanzade, P., and Jahanbin, S. 2011. Response of ...
 • Sainju, U.M., Lenssen, A.W., Caesar-TonThat, T., and Evans, R.G. 2009. ...
 • Sanjani, S., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2012. Quantifying ...
 • SAS, 2002. Procedures Guide. SAS Institute, Cary, NC. ...
 • Semenov, M.A., Jamieson, P.D., and Martre, P. 2007. Deconvoluting nitrogen ...
 • Shaffer, M.J., Ma, L., and Hansen, S. 2010. Modeling Carbon ...
 • Shahabifar, M., and Daryashenas, A. 2004. Increase of N use ...
 • Statistical Year Book. 2013. Department of Agricultural Statistics. Jihad-e-Agriculture Ministry. ...
 • Sylvester-Bradley, R., Stokes, D., Scott, R., and Willington, V. 1990. ...
 • Taghipoor, F. 2005. The effect of nitrogen sources on the ...
 • Tilman, D., Cassman, K.G., Matson, P.A., Naylor, R., and Polasky, ...
 • Van Sanford, D., and MacKown, C. 1986. Variation in nitrogen ...
 • Wallach, D., and Goffinet, B. 1989. Mean squared error of ...
 • Weih, M., Asplund, L., and Bergkvist, G. 2011. Assessment of ...
 • Willmott, C.J. 1982. Some comments on the evaluation of model ...
 • Yang, J., Yang, J., Liu, S., and Hoogenboom, G. 2014. ...
 • نمایش کامل مراجع