ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

مدلسازی اثر فلفل قرمز در جلوگیری از گرفتگی عروق قلب

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: IHSC13_348
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 9
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

خرید و دانلود فایل مقاله

متن کامل (فول تکست) این مقاله منتشر نشده و یا در سایت موجود نیست و امکان خرید آن فراهم نمی باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله مدلسازی اثر فلفل قرمز در جلوگیری از گرفتگی عروق قلب

وحید صفری دهنوی - دانشجوی دکتری تخصصی، رشته مهندسی برق، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
مهران صفری دهنوی - دانشجوی دکتری حرفه ای، رشته پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
عبداله صفری دهنوی - کارشناسی ارشد (کادرآموزشی دانشگاه)، گروه کشاورزی-فرآوردههای بیولوژیک، آموزشکده کشاورزی شهرکرد، دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با توجه به وجود عوامل بیماریزا و گسترش این عوامل، بیماری های قلبی به صورت گسترده در جوامعمختلف شایع شده اند. در این حالت این بیماریهای میتواند آسیب زیادی را به انسان ها وارد کند؛ به خصوص برای افرادیکه در معرض آلودگی هستند یا غذاهای غیرسالم مصرف میکنند. در این حالت این عوامل موجب گرفتگی عروق قلبیمی شود که بسیار خطرناک هست، در این حالت یکسری از گیاهان دارویی برای رفع گرفتگی عروق قبلی استفاده می شوند.در این پژوهش با مدلسازی قلب و محیط به روش مدار معادل آنالوگ الکتریکی می توان اثرات فلفل را روی عروق قلببررسی کرد. بدین صورت که سیستم هیدرولیکی قلب و عروق را با استفاده از المان های الکتریکی معادل سازی می کنیم،پس از آن معادلات ریاضی به دست می آید و میتوان قلب و تاثیر سایر عوامل را روی آن بررسی کرد. در عمل انجامبسیاری از آزمایشات روی موجود زنده از جمله قلب انسان خطرناک، هزینه بر و خلاف اصول هست. یکی از اهداف اصلیمدل سازی این است که میتوان آزمایشاتی که بر روی سیستم اصلی تاثیرگذار هست، را روی مدل که شبیه سیستماصلی هست را با کمترین هزینه انجام داد. در این خصوص می توان با مدلسازی قلب با المان های الکتریکی، آزمایشاتمختلف را روی مدل که شبیه سیستم اصلی (در این پژوهش قلب انسان) انجام داد و با کمترین هزینه اثرات روی مدلکه شبیه سیستم اصلی است را بررسی کرد.مواد و روش ها: در این پژوهش برای مدلسازی سیستم هیدرولیکی قلب انسان و عروق مربوط به آن و بررسی تاثیرفلفل بر عروق قلب از روش معادل آنالوگ استفاده شده است. در این روش از مدار معادل الکتریکی (مقاومت، سلف وخازن) یا معادل مکانیکی (جرم، فنر و دمپر) استفاده می شود، البته در این حالت هدف مدلسازی سیستم هیدرولیکیقلبی-عروقی هست و سیستم الکتریکی قلب در این پژوهش بررسی نمی شود. در این پژوهش به علت اینکه مدار معادلآنالوگ الکتریکی کاربردی و متداولتر است و المان های الکتریکی قادر به مدلسازی سیگنال های قلبی نیستند و بیشتربرای مدل سازی سیستم های هیدرولیکی استفاده می شوند، برای مدلسازی قلب از روش مدار معادل آنالوگ الکتریکیاستفاده می شود. مدلسازی قلب در پژوهش هایی توسط نویسندگان این پژوهش انجام شده است، منتها هدف اصلی اینروش بررسی تاثیر فلفل روی عروق قلب و سیستم هیدرولیک گردش خون در عروق قلبی هست. در این خصوص در اینپژوهش ابتدا قلب با المانهای الکتریکی مدل میشود، سپس سیستم هیدرولیکی عروق مدلسازی می شود و در نهایتبا مدل سازی فلفل، تاثیر این مورد روی عروق قلب و سیستم هیدرولیکی قلب مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش،برای مدل سازی قلب و تاثیر فلفل روی آن، ابتدا به تعریف متغیرهای اصلی و ثانویه پرداخته می شود، سپس متغیرهای عرضی و عبوری معرفی می شود؛ پس از آن درجه اعتبار مدل، فرضیات مدل مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت مدلهیدرولیکی قلب و وجود فلفل به صورت توامان بررسی میشود. در نهایت با توجه به مدل به دست آمده راهکارهایی برایکاهش تاثیر عوامل خطرزا بر قلب ارائه داد و میزان مصرف فلفل مورد نیاز بر اساس مجموعه داده های موجود را ارئه کرد.نتایج: 1- مدل سازی سیستم هیدرولیکی قلب انسان با روش مدار معادل الکتریکی. 2- تعریف متغیرهای اصلی، ثانویه،عرضی و عبوری برای سیستم هیدرولیکی قلب و عروق انسان. 3- مدلسازی سیستم الکتریکی قلب انسان با المان هایالکتریکی. 4- مدل سازی فلفل و بررسی تاثیر آن روی سیستم قلب انسان و بررسی نحوه رفع گرفتگی عروق. 5- بررسیراهکارهای کاهش اثر آلودگی روی قلب انسان و تعیین میزان مصرف بهینه فلفل. 6- یکی از اهداف اصلی مدلسازیپیش بینی رفتار سیستم اصلی هست. در این خصوص با ایجاد مدل آنالوگ الکتریکی میتوان عملکرد سیستم هیدرولیکیقلب و عروق را پیش بینی کرد. هدف اصلی مدل سازی، انجام تست هایی هست که انجام آنها روی سیستم اصلی هزینه برو خطرناک است و با انجام این تست ها روی مدل می توان هزینه را کاهش داد. در این خصوص می توان به جای تستروی قلب انسان، انواع تست را روی مدل قلب انجام داد و نتیجه را مشاهده کرد. 7- به دست آوردن یک مدل ریاضیمناسب که به راحتی با اعداد و ارقام کمی قابل تجزیه و تحلیل هست و باعث تحلیل سادهتر نسبت به مدل های کیفی وذهنی می شود.نتیجه گیری: در این پژوهش در ابتدا تاریخچه ای از تاثیر آلودگی و عوامل خطرزا بر بیماری های قلبی به خصوصبیماری های مربوط به گرفتگی عروق قلب که در این پژوهش بررسی شده، مورد اشاره قرار گرفت؛ سپس نحوه کلیمدلسازی مورد بررسی قرار گرفت، پس از آن نحوه عملکرد سیستم هیدرولیکی قلب و عروق و مدل سازی قسمت هایقلب با المان های الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت بعدی با استفاده از روابط ریاضی و تشابه این روابط درقلب و المان های الکتریکی، المان های الکتریکی مشابه قلب معین شد. در این حالت مدل کامل الکتریکی قلب به دستآمد. در این حالت تاثیر فلفل با استفاده از مدار معادل آنالوگ الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت مشاهدهشد که فلفل می تواند موجب کاهش گرفتگی عروق قلب شود. به علاوه در این مدلسازی بیان شد که افزایش میزانگرفتگی عروق و کاهش ضخامت عروقی که خون در آنها جاری هست، موجب افزایش اینرسی در سیستم هیدرولیکیقلب و عروق می شود و این افزایش موجب تغییر نوع جریان از لایه ای به گردابی می شود که باعث کاهش خون رسانیمی شود. مورد بعدی این است که افزایش گرفتگی عروق موجب کاهش ظرفیت قلب می شود که باعث کاهش خون رسانیبه اندام ها می شود. در نهایت با مدل سازی قلب و تاثیر فلفل بر گرفتگی عروق، می توان بررسی کرد که چه مقدار فلفلبرای کاهش جزئی گرفتگی قلب نیاز هست. مزیت بعدی این پژوهش، به دست آوردن یک مدل ریاضی هست؛ در مدلریاضی بر خلاف مدل های ذهنی و کیفی تحلیل بسیار ساده تر هست؛ چراکه با اعداد مشخص و به صورت کمی مواجههستیم که تحلیل سیستم را ساده تر می کند و قابلیت تصمیم گیری گسترده تری به ما می دهد.

کلیدواژه ها:

مدل سازی، قلب انسان، مدار معادل آنالوگ الکتریکی، عروق قلبی و تاثیر فلفل، هیدرولیک

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1169441/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
صفری دهنوی، وحید و صفری دهنوی، مهران و صفری دهنوی، عبداله،1399،مدلسازی اثر فلفل قرمز در جلوگیری از گرفتگی عروق قلب،سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور،تهران،،،https://civilica.com/doc/1169441

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، صفری دهنوی، وحید؛ مهران صفری دهنوی و عبداله صفری دهنوی)
برای بار دوم به بعد: (1399، صفری دهنوی؛ صفری دهنوی و صفری دهنوی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 20,491
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی