بررسی قابلیت روش برهم نگاری لیزری به منظور بازرسی غیر مخرب

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICTINDT06_041

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1399

چکیده مقاله:

روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال به عنوان ابزاری برای اندازه گیری جابجایی ها و کرنش های سطحی به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته است. ایجاد الگوی لکه ای در روش برهم نگاری تصاویر دیجیتال با محدودیت هایی همراه است. بنابراین برای ایجاد الگوی لکه ای علاوه بر استفاده از اسپری رنگ تکنیک های متعدد دیگری از جمله استفاده از نور لیزر نیز ارائه شده است. استفاده از روش برهم نگاری به عنوان تکنیک غیرمخرب برای آشکار سازی عیوب در تحقیقات پیشین محدود به ترک های سطحی بوده است. در این تحقیق سعی شده است قابلیت روش برهم نگاری در آشکار سازی عیوب زیر سطحی مورد بررسی قرار گیرد. برای ایجاد الگوی لکه ای مناسب برای برهم نگاری در این تحقیق از نور لیزر استفاده شده است. در راستای این تحقیق یک نمونه پلی پروپیلنی با عیب مصنوعی زیر سطحی ساخته شد و با استفاده از دستگاه کشش تک محوره تحت بارگذاری قرار گرفت. تصاویر برهم نگاری قبل و بعد از بارگذاری نمونه، ثبت شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج محاسبه شده برای جابجایی سطحی در راستای کشش و عمود بر آن با موفقیت وجود عیب را آشکار نمودند. در گام بعدی برای بررسی بیشتر کرنش های سطحی محاسبه شدند. تمرکز کرنش سطحی در نتایج بدست آمده، نشان دهنده وجود عیب در قطعه بود. ابعاد و شکل تقریبی عیب مصنوعی در توزیع کرنش ها در راستای اعمال کشش قابل تشخیص می باشد.

نویسندگان

حمیدرضا آسمانی

پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه تهران؛

عبدالرحمان حقیقی

دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران؛

هادی رزقی ملکی

استادیار، دانشگاه بناب؛

ناصر سلطانی

استاد، دانشگاه تهران