رفتار درمانی دیالکتیکی و اضطراب

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 627

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE03_031

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

چکیده مقاله:

نتایج مطالعات در کشور نشان داده است که یکی از مهمترین اختلالات روانی شایع در نوجوانان اضطراب و استرس می باشد. اضطراب در ابتدای نوجوانی می تواند منجر به بروز حساسیت در روابط بین فردی و کاهش سازگاری گردد. نوجوانان مضطرب مشکلات روانشناختی بیشتری نسبت به گروه همسالان خود تجربه می کنند در این راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان شبستر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای یکی از مدارس انتخاب و پرسشنامه اضطراب امتحان اجراء گردید و بطور تصادفی 24 نفر از دانش آموزان که بالاترین نمره در پرسشنامه اضطراب امتحان کسب کرده بودند، انتخاب و بصورت تصادفی، 12 نفر درگروه آزمایش و 12 نفر دیگر نیز در گروه گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از روش کواریانس تحلیل شدند و نتایج پژوهش نشان داد که رفتار درمانی گروهی در ا کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مؤثر بود نتیجه اینکه درمانهای گروهی ازجمله رفتار درمانی دیالکتیکی می تواند کاهش اضطراب امتحان اثرگذار باشد.

نویسندگان

فیروزه نصیبی سیس

کارشناس ارشد مشاوره و راهنما