درآمدی بر حکمرانی هوش مصنوعی خلاصه راهبردی از: Allan Dafoe, AI Governance: A research agenda , Oxford university, ۲۰۱۸

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1161739
تاریخ درج در سایت: 14 اسفند 1399
دسته بندی علمی: هوش مصنوعی
مشاهده: 612
تعداد صفحات: 23
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

پیشرفت های آینده بسیار سریع بوده و دانشمندان انتظار دارند که شاهد تحقق قابلیت های فراانسانی در حوزه های استراتژیک در چند دهه آینده باشند. فرصت های ایجاد شده توسط
پیشرفت های تکنولوژیک بالاخص در حوزه هوش مصنوعی در حوزه های مختلف همانند پزشکی و سلامت، حملونقل، انرژی، آموزش، رشد اقتصادی و پایداری محیطی بسیار
عظیم است. در مقابل مخاطرات ممکن نیز کم نبوده و پیشرفت های تکنولوژیکی ما را با چالش های فراوانی در حوزه حکمرانی مواجه می کند. ازجمله این مخاطرات می توان به
جابه جایی نیروی کار، نابرابری، دگرگونی در قدرت ملی، بیثباتی استراتژیک و نوعی از هوش مصنوعی که می تواند سلامت و دیگر ارزش ها را قربانی خود نماید، اشاره کرد.
رهبران حکومت های مختلف و همچنین کمپانی ها و شرکت های بزرگ در این وضعیت جدید غالبا تقاضای مشاوره برای سیاستگذاری بهتر را می کنند، ولی هنوز هم توجه علمی به انقلابی که هوش مصنوعی ایجاد کرده است بسیار اندک است. به همین دلیل نیاز فوری به انجام پژوهش های متعدد درباره مسئله حکمرانی هوش مصنوعی وجود دارد. مسئله ای که خود را در بازاندیشی نهادها، سیاست ها و هنجارهای جهانی به منظور تضمین گسترش و کاربرد بهتر و سودمندانه تر هوش مصنوعی می یابد. گزارش پیشرو با توجه به ضرورت انجام پژوهش در این باره نوشته شده است: در بخش نخست سیاست هوش مصنوعی، بر پویایی میان دولت ها، کمپانی های بزرگ، عامه مردم، محققان و دیگر کنشگران تمرکز کرده است. در بخش آخر نیز ساختارهای ممکن برای گذار به مدیریت هوش مصنوعی تحلیل شده است. 

کلیدواژه ها:

هوش. هوش مصنوعی. سیاست هوش مصنوعی. حکمرانی هوش مصنوعی. حکمرانی مطلوب هوش مصنوعی . چالش های هوش مصنوعی