آسیب شناسی نظام آماری کشور (۶ . نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران)

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1161466
تاریخ درج در سایت: 13 اسفند 1399
دسته بندی علمی: آمار و احتمالات
مشاهده: 180
تعداد صفحات: 35
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

در ادامه سلسله مطالعات آسیب شناسی نظام آماری کشور که نتایج آن به صورت گزارش های مختلف در مرکز پژوهش ها منتشر شده است، نظرسنجی از خبرگان مرتبط با نظام آماری و دستگاه های اجرایی تولیدکننده آمار نیز به عنوان بخش مهمی از آسیب شناسی نظام آماری در دستور کار قرار گرفت تا تصویری از واقعیت های وضعیت نظام آماری ارائه شده و توصیه ها و پیشنهادهای اصلاحی متناسب با چالش های واقعی ارائه شود. بر این اساس دو گروه به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند: خبرگان مرتبط با تولیدات نظام آماری به عنوان مهمترین کاربران نظام آماری و واحدهای آماری دستگاه های اجرایی تولیدکننده آمار. نتایج نظرسنجی نشان می دهد که بجز در موضوع رعایت محرمانگی آمارها که عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی شده است در سایر موارد ازجمله استقلال نظام آماری، اعتبار و اعتماد به نظام آماری، کیفیت آمار (ازجمله درزمینه رعایت تقویم انتشار، رعایت استانداردها و...)، مرتبط بودن فعالیتهای نظام آماری با نیازهای آماری، هماهنگی اجزای نظام آماری (تعامل سازمان های تولیدکننده آمار، عملکرد شورای عالی آمار، موازیکاری و...)، سیاست ها و مقررات مناسب پاسخگویی عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی نشده است. جزئیات نتایج نظرسنجی در متن گزارش به صورت کمی و تحلیلی ارائه شده است.