آسیب شناسی نظام آماری کشور (۵ . مطالعه تطبیقی قانون آمار در کشورهای منتخب و توصیه های سازمان ملل)

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1161440
تاریخ درج در سایت: 13 اسفند 1399
دسته بندی علمی: آمار و احتمالات
مشاهده: 512
تعداد صفحات: 41
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

بررسی قانون آماری کشورهای مختلف و تجربه آنها در اصلاح نظام آماری، نقش مهمی در ارزیابی خلاها و نواقص قانونی کشور دارد. بهخصوص اگر این ارزیابی با در نظر گرفتن آسیب ها و چالش های نظام آماری فعلی کشور و تجربه کشورها در مواجهه با آن دست چالش ها باشد. این مطالعه با توجه به این دغدغه تدوین شده است و در کنار بررسی قانون کشورهای منتخب که شامل ژاپن، کره جنوبی، هلند و انگلستان می شود، توصیه های سازمان ملل درباره چارچوب و محتوای قانون و مقایسه آن با خلاها و چالش های قانونی در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه نکات قابل استفاده مهمی درباره موارد زیر از تجربیات کشورها و توصیه های سازمان ملل برداشت شده است که در متن و جمع بندی گزارش جزئیات آن ارائه شده است: ۱ . تعریف آمارهای رسمی، ۲ . نهادها و واحدهای اجرایی و نظارتی آماری، ۳ . برنامه کاری، تقویم و گزارش سالیانه، ۴ . شورای آمار، ۵ . داده های ثبتی و اشتراکگذاری آمار، ۶ . داده های ناشناس (محرمانگی آمارهای شخصی)، ۷ . جرائم، ۸ . الزامات قانونی مربوط به تولید و انتشار آمار در سایر قوانین، ۹ . ارتباط با نهادهای بین  المللی، ۱۰ . ارزیابی کیفیت آمارها ،۱۱ . مقررات دوره انتقال