درک فرآیندهای ساخت افزایشی (چاپ سه بعدی) : نمونه سازی سریع، ابزارسازی سریع، ساخت سریع

شابک: 978-600-9295-92-0
شماره کتابشناسی ملی: 978-600-9295-92-0
شناسه ملی سند علمی: R-1161076
تاریخ درج در سایت: 12 اسفند 1399
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 216
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: ساخت و مدیریت پروژه
مشاهده: 600
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

دریافت فایلهای پیوست کتاب

جهت دریافت فایل های پیوست این کتاب بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

فهرست مطالب کتاب

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم، تعاریف و سطوح کاربرد

۱ - ۱- مفاهیم و تعاریف

۱ - ۱ - ۱ - ساخت افزایشی - ساخت لایه ای

۱ - ۱ - ۲ - اصول فناوری مبتنی بر لایه ها

۱ - ۱ - ۳ - ساخت افزایشی (AM)

۱ - ۲ - سطوح کاربرد

۱ - ۲ - ۱ - فرایندهای مستقیم

۱ - ۲ - ۱ - ۱ - نمونه سازی سریع

۱ - ۲ - ۱ - ۲ - ساخت سریع

۱ - ۲ - ۲ - ۳ - شکل دهی (ابزارسازی) سریع

۱ - ۳ - سطوح کاربرد - فرآیندهای غیر مستقیم

۱ - ۳ - ۱ - نمونه سازی غیر مستقیم

۱ - ۳ - ۲ - شکل دهی (ابزارسازی) غیر مستقیم

۱ - ۳ - ۳ - تولید غیر مستقیم

۱ - ۴ - انواع دستگاه‌های ساخت افزایشی

۱ - ۴ - ۱ - سازنده ها و انواع مختلف آن

۱ - ۴ - ۲ - واژگان و اصطلاحات مربوط به دستگاه‌های AM

۱ - ۵ - نتیجه گیری

۱ - ۶ - سوالات

فصل دوم: فرایندهای ساخت لایه ای

۲ - ۱ - فرایندهای ساخت لایه ای مستقیم

۲ - ۱ - ۱ - پلیمریزاسیون

۲ - ۱ - ۱ - ۱ - استریولیتوگرافی لیزری (SL)

۲ - ۱ - ۱ - ۲ - چاپ و پاشش پلیمری

۲ - ۱ - ۱ - ۳ - فرآوری نوری دیجیتال

۲ - ۱ - ۱ - ۴ - میکرو استریولیتوگرافی

۲ - ۱ - ۲ - تف‌جوشی و ذوب

۲ - ۱ - ۲ - ۱ - تف‌جوشی لیزری-تف‌جوشی لیزری انتخابی(SLS-LS)

۲ - ۱ - ۲ - ۲ - ذوب لیزری- ذوب لیزری انتخابی (SLM)

۲ - ۱ - ۲ - ۳ - ذوب پرتو الکترونی

۲ - ۱ - ۳ - اکستروژن - مدل سازی لایه ای ذوبی (FLM)

۲ - ۱ - ۳ - ۱ - مدلسازی لایه نشانی ذوبی (FDM)

۲ - ۱ - ۴ - پیوند پودر - چسب، چاپ سه بعدی

۲ - ۱ - ۴ - ۱ - چاپ سه بعدی،شرکت Z-Corporatio

۲ - ۱ - ۴ - ۲ - چاپ سه بعدی - شرکت Prometal

۲ - ۱ - ۴ - ۳ - چاپ سه بعدی - Voxepjet

۲ - ۱ - ۵ - ساخت لایه لایه (LLM)

۲ - ۱ - ۵ - ۱ - ساخت لایه لایه، ساخت اجسام چندلایه (LOM)

۲ - ۱ - ۵ - ۲ - ساخت لایه لایه، لایه نشانی کاغذ ، شرکت MCOR Matrix

۲ - ۱ - ۵ - ۳ - ساخت لایه لایه، چاپگرهای لایه ای پلاستیک

۲ - ۱ - ۵ - ۴ - دستگاه های LLM برای قطعات فلزی

۲ - ۱ - ۵ - ۴ - ۱ - انسجام به روش فرا صوت- شرکت solidica

۲ - ۱ - ۶ -سایر فرایندها : چاپ آئروسل و ترسیم کننده زیستی

۲ - ۱ - ۶ - ۱ - چاپ آئروسل

۲ - ۱ - ۶ - ۲ - ترسیم کننده زیستی

۲ - ۲ - دستگاه های مورد استفاده در ساخت افزایشی، سازندگان، چاپگرها و غیره

۲ - ۳ - فرایندهای نمونه سازی سریع ثانویه

۲ - ۴ - نتیجه گیری و چشم انداز

۲ - ۵ - سوالات

فصل سوم: کاربردها

۳ - ۱ - پردازش داده ها و جریان کار نرم افزار

۳ - ۱ - ۱ - زنجیره فرایند AM

۳ - ۱ - ۲ - جریان کار برنامه

۳ - ۱ - ۲ - ۱ - جریان کار برای نمونه سازی سریع

۳ - ۱ - ۲ - ۲ - جریان کار برای ساخت سریع

۳ - ۱ - ۳ - ساختار داده STL، خطاها و تعمیر (بازسازی)

۳ - ۲ - کاربردهای AM

۳ - ۲ - ۱ - صنایع خودرویی و تامین کنندگان

۳ - ۲ - ۱ - ۱ - قطعات خودرو : داخلی

۳ - ۲ - ۱ - ۲ - قطعات خودرو : خارجی

۳ - ۲ - ۲ - صنعت هوافضا

۳ - ۲ - ۳ - کالاهای مصرفی

۳ - ۲ - ۴ - صنعت اسباب بازی

۳ - ۲ - ۵ - هنر و تاریخچه هنر

۳ - ۲ - ۶ - فناوری ذوب و ریخته گری

۳ - ۲ - ۶ - ۱ - ریخته گری ماسه ای

۳ - ۲ - ۶ - ۲ - ریخته گری دقیق

۳ - ۲ - ۷ - قالب سازی برای قالبگیری تزریقی پلاستیک و ریخته گری در قالب فلزی

۳ - ۲ - ۸ - پزشکی

۳ - ۲ - ۹ - معماری و محوطه سازی

۳ - ۲ - ۱۰ - متفرقه

۳ - ۲ - ۱۰ - ۱ - توابع ریاضی و نمودارهای سه بعدی

۳ - ۲ - ۱۰ - ۲ - تزئینات و زیورآلات سه بعدی

۳ - ۲ - ۱۰ - ۳ - المانهای آیرودینامیک و اشکال آزاد

۳ - ۳ - نتیجه گیری

۳ - ۴ - سوالات

فصل چهارم: طراحی و راهبردهای ساخت افزایشی

۴ - ۱ - قابلیت ساخت به روش افزایشی (AM)

۴ - ۲ - چشم اندازهای حاصل و بالقوه

۴ - ۲ - ۱ - هندسه های پیچیده

۴ - ۲ - ۲ - هندسه یکپارچه

۴ - ۲ - ۳ - کاربری های یکپارچه

۴ - ۲ - ۴ - قطعات چند جنسی و مواد گرادیانی (خواص تدریجی)

۴ - ۳ - راهبردهای جدید مبتنی بر AM – سفارشی سازی

۴ - ۳ - ۱ - تولید انبوه سفارشی

۴ - ۳ - ۱ - ۱ - تولید قطعات تکی و در مقادیر کم

۴ - ۳ - ۱ - ۲ - منفردسازی

۴ - ۳ - ۱ - ۳ - شخصی سازی

۴ - ۳ - ۲ - ساخت شخصی، خودسفارشی سازی

۴ - ۳ - ۳ - محصول سفارشی پراکنده (گسترده) - تولید مشترک

۴ - ۴- نتیجه گیری

۴ - ۵ - سوالات

فصل پنجم: مواد، طراحی و جنبه های کیفی ساخت افزایشی

۵ - ۱ - مواد مورد استفاده در AM

۵ - ۱ - ۱ - خواص ناهمسانگرد

۵ - ۱ - ۲ - مواد همسانگرد پایه

۵ - ۱ - ۲ - ۱ - پلاستیک ها

۵ - ۱ - ۲ - ۲ - فلزات

۵ - ۱ - ۲ - ۳ - سرامیک ها

۵ - ۱ - ۲ - ۴ - کامپوزیت ها

۵ - ۱ - ۳ - مواد کامپوزیتی و خواص تدریجی (گرادیانی)

۵ - ۲ - قواعد طراحی مهندسی برای AM

۵ - ۲ - ۱ - تلرانس‌ها - Digital to Object

۵ - ۲ - ۲ - آزادی طراحی

۵ - ۲ - ۳ - تطابق نسبی

۵ - ۲ - ۴ - منحنی‌ها، مفصل ها ، چفت های مناسب

۵ - ۲ - ۵ - جهت گیری و بستن

۵ - ۲ - ۶ - سوراخ‌ها (منافذ)، شکاف‌ها، پین ها و دیواره ها

۵ - ۳ - ویژگی های فرایند AM، انتخاب، مدیریت ساخت

۵ - ۴ - نتیجه گیری

۵ - ۵ - سوالات

واژه نامه : اصطلاحات و اختصارها

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

چاپ سه بعدی - ساخت افزایشی - ابزارسازی سریع - نمونه سازی سریع