سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری (مورد مطالعه: شهر کرج و روستاهای پیرامونی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 192

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_URBS-9-36_007

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1399

چکیده مقاله:

همواره برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری، مستلزم توجه به مسئله عرضه و تقاضاست. در این میان، به­طور­خاص حوزه بازاریابی گردشگری متکی بر شناخت ویژگی­های بخش عرضه و تقاضاست. بر این اساس در این پژوهش به سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری با تأکید بر تحولات نظام سرمایه­داری در شهر کرج و روستاهای پیرامونی آن پرداخته شد. به طورکلی این پژوهش از نوع کمی است. جامع آماری این تحقیق شامل متخصصان مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین شامل جامعه محلی است که در قالب دو دسته ساکنان شهر کرج و روستاهای پیرامونی به عنوان متقاضی سفر و شرکت­های مسافرتی در شهر کرج به عنوان عرضه­کننده سفر، مورد بررسی قرار گرفتند. نظرسنجی از متخصصان به روش نمونه­گیری هدفمند و در دسترس و نمونه­گیری از ساکنان به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، و نمونه­گیری از شرکت­های مسافرتی نیز به روش تمام شماری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوی رفتاری متقاضیان سفر بین ساکنان شهر کرج و روستاهای پیرامونی با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس رفتار ساکنان روستاهای پیرامونی با میانگین وزنی 521/0، متمایل به ویژگی­های گردشگری فوردیسمی_پسافوردیمی است؛ در مقابل بررسی الگوی رفتاری ساکنان شهر کرج نشان داد که با میانگین وزنی  711/0، متمایل به ویژگی­های گردشگری نسبتاً پسافوردیسمی هستند. در این میان، الگوی رفتاری شرکت­های مسافرتی در شهر کرج با میانگین وزنی 751/0، به ویژگی­های گردشگری پسافوردیسمی متمایل است. در مجموع، الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری در شهر کرج، نسبتاً پسافوردیسمی ارزیابی می­شود.

نویسندگان

مهدی مودودی ارخودی

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، خراسان جنوبی، قائن، ایران

سجاد فردوسی

دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ackoff, R.L., Magidson, J., Addison, H.J. (2007). Idealized design: creating ...
 • Allen, M.J., Yen, W.M. (2005). An Introduction to Measurement Theories ...
 • Asgharpour, M.J. (2011). Multi-criteria decision making. Tehran University Press, Tehran. ...
 • Bagguley, P. (1991). Post-fordism and enterprise culture: flexibility, autonomy and ...
 • Baudrillard, J. (2002), Symbolic Exchange and Death (Theory, Culture & Society), ...
 • Brown, B. (2006). Working on problems of tourists, Annals of ...
 • Cova, B. (1996). What Postmodernism Means to Marketing Managers, European ...
 • Daft, R.L., Murphy, J., Willmott, H. (2010). Organization theory and ...
 • Davies, B. (1990). The economics of short breaks. International Journal ...
 • Ebrahimzadeh, I., Velashjerdi Farahani, R. (2013). Planning of marketing tourism ...
 • Edgar, D.A., Littlejohn, D.L., Allardyce, M.L. (1994). Strategic clusters and ...
 • Gare, A. (2001), Postmodernism and the environmental crisis, translated by ...
 • Habibi Ghasem Abadi, A.N. (2016). Travel and Tourism Sociology with ...
 • Haghighi, M.A., Borhani, B. (1999). Theories of management principles basics ...
 • Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity, Oxford: Basil Blackwell. ...
 • Heidari Chianeh, R. (2010). Basics of Tourism Planning, SAMT publication, ...
 • Herington, C., Merrilees, B., Wilkins, H. (2013). Preferences for destination ...
 • Hudson, S., Thal, K. (2013). The Impact of Social Media ...
 • Ioannides, D., Debbage, K. (1997). Post-Fordism and flexibility The Travel ...
 • Ioannides, D., Debbage, K.G. (1998). Neo-Fordism and flexible specialization in ...
 • Jemmott, N. (2002).  A Study of Employability Skills in Barbados ...
 • Kazemi, M. (2007). Tourism Management, SAMT Publication, Tehran. [in Persian] ...
 • Kercher, B., Lau, G. (2008). Movement patterns of tourists within ...
 • Khaniha, N., Ghorchi, M. (2009). Globalizating Economic of Post-fordism and ...
 • Krosnick, J.A., Fabrigar, LR. (1997). Designing Rating Scales for Effective ...
 • Krosnick, J.A., Presser, S. (2010). Question and questionnaire design, Handbook ...
 • Kual, S. (2001). Postmodern themes, Translation by Hossein Ali Nozari, ...
 • Lipietz, A. (1994). Post-Fordism and Democracy, In Ash Amin (Ed.), ...
 • Meethan, K. (2001). Tourism in Global Society, Red Globe Press. ...
 • Middleton, V.C.T., Fyall, A., Morgan, M. Ranchhod, A. (2009). Marketing ...
 • Milne, S. (1998). Tourism and sustainable development: exploring the global-local ...
 • Mododi Arkhudi, M., Ferdowsi, S. (2019). Behavior Study of Supply ...
 • Mohammadi, M. (2016). Destination Tourism Services Suppliers Attitude toward the Role of ...
 • Mohammadi, M., Mirtaghian Roodsari, S.M. (2016). Study of Tourist attitudes toward Role ...
 • Mohammadi, M., Mirtaghian Rudsari, S.M. (2018). Attitude of Tourism Service Supplier on ...
 • Moulaei, H., Rahimi Rad, Z. (2018). The Measurement of Subsistence in Iranian ...
 • Mowforth, M., Munt, I. (1998). Tourism and Sustainability. New Tourism ...
 • Mullins, P. (1991). Tourism Urbanization. International Journal of Urban and ...
 • Mussalam, G.Q.,Tajeddini, K. (2016). Tourism in Switzerland: How perceptions of ...
 • Oppenheim, A.N. (1990). Questionnaire design and attitude measurement, Translated by ...
 • Page, S. (1995). Urban Tourism. Routledge, London. ...
 • Papoli Yazdi, M.H., Saghaei, M. (2006). Tourism: Nature and Concepts, ...
 • Parrinello, G.L.(1993). Motivation and anticipation in post-industrial tourism. Annals of ...
 • Piore, M., Sabel, C. (1984). The Second Industrial Divide - ...
 • Poon, A. (1989). Competitive strategies for a new tourism. In ...
 • Poon, A. (1994). The “New Tourism” Revolution, Tourism Management 15(2): ...
 • Pretes, M. (1995). Postmodern tourism: The Santa Claus industry. Annals ...
 • Ritzer, G. (1996). The McDonaldization of Society: An Investigation into ...
 • Ritzer, G. (1998). The McDonaldization Thesis. Explorations and Extensions. London: ...
 • Ritzer, G., Liska, A. (1997). McDisneyization” and “Post-Tourism”: complementary perspectives ...
 • Rojek, C. (1995). Decentering Leisure: Rethinking Leisure Theory. London, Thousand ...
 • Roshan, R. (2018). The comparison of habit formation of urban and rural ...
 • Schmidhauser, H. (1992). The distinction between short and long holidays. ...
 • Sehofield, P. (1996). Cinematographic Images of a City, Tourism Management ...
 • Seif, V. (2014). The position of small and medium-sized firms ...
 • Shaw, G., Williams, A. (1994). Critical Issues in Tourism: A ...
 • Shiri, M., Ghazi Tabatabaei, M., Sadeghi, R., Raghfar, H. (2015). The study ...
 • Stamboulis, Y. (2003). Innovation Strategies and Technology for Experience-Basede Tourism, ...
 • Storper, M., Walker, R. (1989). The Capitalist Imperative: Territory, Technology, ...
 • Torkamani, J., Dehghanpour, H. (2009). Investigation of Consumer Behavior in ...
 • Torres, R. (2002). Cancun's Tourism Development from a Fordist Spectrum ...
 • Tribe, J. (1997). Corporate Strategy for Tourism, Thomson. ...
 • Urry, J. (1990a). The “Consumption” of Tourism, Sociology 24(1): 23–35. ...
 • Urry, J. (1990b). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in ...
 • Urry, J. (1995). Consuming Places. Routledge, London ...
 • Vahabi, M. (2009), From the Fordi system to the neoliberal ...
 • Vanhove, N. (1997). Mass tourism: Benefits and costs. In S. ...
 • Varmazyari, H., Babaii, M., Imani, B. (2018). Analysis of the Factors Affecting ...
 • Watkins, P. (1994). The Fordist/Post-Fordist debate: The Educational Implications, In: ...
 • Webster, F. (2003). Theories of the Information Society, Translation by ...
 • Williams, A., Shaw, G. (1998). Tourism and the environment: sustainability ...
 • Williams, D. (2001). Leisure Placed and Modernity, In Crouch, D ...
 • Zargham Broujeni, H. (2010). Tourism Development Planning, Mahkameh Publication, Tehran. ...
 • نمایش کامل مراجع