بررسی تعادل فازی مخلوط دوتایی دکانوئیک اسید متیل پالمیتات به عنوان ماده تغییر فاز دهنده با استفاده از مدل UNIQUAC

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHNANO01_049

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

افزایش دائمی پخش گازهای گلخانه ای، بالا رفتن قیمت انرژی و افزایش روزافزون نیاز به سوخت های فسیلی مهمترین محرک برای ذخیره سازی انرژی می باشد. در این پژوهش برای ذیره انرژی گرکایی و آزادسازی آن در مواقع نیاز برای ایجاد دمای مناسب در ساختمان مخلوط یوتکتیک دوتایی دکانوئیک اسید متیل پالمیتات به عنوان ماده تغییر فاز دهنده معرفی شد و خواص ترموفیزیکی آن از جمله دمای ذوب، آنتالپی و ثبات شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب یوتکتیک به دست آمده دارای دمای ذوب 20/19 درجه سلسیوس و گرمای نهان ذوب آن 201/43J/gr می باشد. در ادامه داده های تجربی برای نمودار فازی با داده های به دست آمده از مدل ترمودینامیکی UNIQUAC مقایسه شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

انیس علیپور

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی

فاطمه اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی

سید مجتبی صدرعاملی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی