CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیش بینی قیمت سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی شرکتهای صنعت زراعت و خدمات وابسته)

عنوان مقاله: پیش بینی قیمت سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی شرکتهای صنعت زراعت و خدمات وابسته)
شناسه (COI) مقاله: HGSP05_022
منتشر شده در پنجمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی پایدار و محیط زیست در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدهادی حسینی کاسگری - دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
حمید محمدی - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
کشاورزی به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته مورد توجه فراوان قرار گرفته است و زمانی این بخش می تواندباعث رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور شود که خود از نظر منابع مالی تامین شده باشد. یکی از مکان های مناسب برای تامین منابع مالیبرای بخش کشاورزی بورس اوراق بهادار می باشد و این امر در صورتی امکان پذیر است که سرمایه گذار بتواند با خرید سهام شرکتهایکشاورزی سود خود را نیز حداکثر کند. فلذا این تحقیق به پیش بینی قیمت سهام شرکت های کشاورزی (گروه زراعت و خدمات وابسته) دربورس اوراق بهادار تهران از طریق دو روش شبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته و سپس این دو روش را از طریقمعیارهای سنجش خطا با یکدیگر مقایسه نموده است. نتایج نشان میدهد که با توجه به معیارهای خطا، هر دو روش از قدرت پیش بینییکسانی در پیش بینی روند قیمت ها برخوردار می باشند. بطوریکه در نیمی از شرکتها روش شبیه سازی مونت کارلو و در نیمی دیگر شبکهعصبی توانسته اند پیش بینی بهتری را از خود نشان بدهند.

کلمات کلیدی:
بورس اوراق بهادار تهران، شبکه عصبی، شبیه سازی مونت کارلو، سهام شرکتهای کشاورزی، پیش بینی قیمت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1152525/