CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اخلاق در سازمان

عنوان مقاله: اخلاق در سازمان
شناسه (COI) مقاله: NMCH05_047
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

هما قصری - مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان کارمند در سازمان ها انجام شده است. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردي سر بزند که این ویژگی هاي انسانی بر روي میزان کارایی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهاي مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. لذا در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارمندان پس از بیان مسئله و ادبیات نظري تحقیق؛ ضرورت و اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلامی تشریح شده و سپس با بررسی و جمع بندي مدل هاي مختلف در زمینه رفتار اخلاقی در سازمان؛ یک مدل جامع و مفهومی با سه سطح بیرونی سازمان؛ داخلی سازمان و فردي ارائه شده و در ادامه اجزاي آن تشریح شده است. امروزه، سازمان ها به صورت فزاینده اي خود را درگیر مسئله اي می بینند که آن را معماي اخلاقی می نامند، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یک بار دیگر کارهاي خلاف و کارهاي درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهاي درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. به طور کلی انسان ها در بعد فردي و شخصیتی داراي ویژگی هاي خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آن ها را شکل می دهد. مدیر باید از نظر اخلاقی جوي سالم براي کارکنان در سازمان به وجود آورد، تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره وري هرچه بیشتر کار کنند. این امر، نیازمند وجود رهبري با هوش اخلاقی (Moral Intelligence) بالا است. هوش اخلاقی، توانایی درك درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوي و عمل به آن هاست. رهبران با هوش اخلاقی بالا، کار درست را درست انجام می دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزش ها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی دارند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می زنند.

کلمات کلیدی:
رفتار اخلاقی، اخلاق داری، اخلاق، سلامت اداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1152464/