واکاوی شاخص های فرهنگی شهر اسلامی با رویکردی بر قرآن کریم

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF08_022

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399

چکیده مقاله:

این نوشتار با مراجعه به آیات قرآن کریم به دنبال آن است که متون اسلامی شاخصهای فرهنگی مرتبط با شهر را استخراج نماید تا بتواند در وهله نخست هویت شهر اسلامی را شکل دهد و درنهایت چهارچوبی فراگیر و مبانی شهر اسلامی را ترسیم نمایند تا راهنمای جامع کارگزاران مسایل شهری باشد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و معرفی شاخص های فرهنگی شهر اسلامی با رویکردی بر قرآن کریم هست. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی هست این نوشتار سعی کرد با این روش برجسته ترین شاخصهای فرهنگی با شهر را بر پایه قرآن کریم تدوین نماید. تا درنهایت بتواند به یک چهارچوب مفهومی و مبانی نظری در مورد شهر اسلامی دست یابد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با واکاوی در آیات قرآن کریم شاخصهای مربوط به شهر شناسایی شد و طبق این شاخص ها اصول و معیارهای فراگیری طراحی شد. بر اساس این اصول و معیارها، مبانی نظری و مختصات شهر اسلامی تشکیل خواهد شد این برجسته بهعنوان یک الگو و پشتوانه نظری محکم در وهله نخست هویت شهر اسلامی را تشکیل میدهد و درنهایت به متولیان امور شهری کمک می کند تا در مقابل هجوم فرهنگ بیگانه در فضای شهر اسلامی پدافند درخوری داشته باشند.

نویسندگان

محمد مولایی ذاکر

دانشجوی دکتری شهرسازی