CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و مطالعه روش های نوین پرداخت الکترونیک در ساختار بازار سرمایۀ ایران

عنوان مقاله: بررسی و مطالعه روش های نوین پرداخت الکترونیک در ساختار بازار سرمایۀ ایران
شناسه (COI) مقاله: MANAGCONFG01_218
منتشر شده در نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

هوشنگ معتمدی - دانش آموخته مدیریت اجرایی گرایش بازار سرمایه، سازمان مدیریت صنعتی
علیرضا اژدری - دانش آموخته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مطالعه روش های نوین پرداخت الکترونیک در ساختار بازار سرمایۀ ایران می باشد. این پژوهش، به لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از زمره تحقیقات همبستگی واز نظر هدف، کاربردی می باشد . این تحقیق شامل 4 فرضیه بوده واز پرسشنامه های محقق ساخته برای جمع آوری داده ها بهره گیری شده است. ضریب پایایی برای پرسشنامه های مورداستفاده از پایایی لازم برخوردار می باشد. جامعه اماری این پژوهش شامل جمعی از مدیران ارشد سیستم بانکی و کارشناسان ارشد بازار سرمایه بوده که تعداد آنها در بازه زمانی تحقیق 150 نفر می باشد. تعداد 106 نفر به عنون مورد مطالعه قرار گرفته که با بهره گیری از روش نمونه در دسترس انتخاب شده اند. با توجه به نتایج آزمون کلموگراف و اسمیرنوف داده های تحقیق نرمال بوده لذا برای بررسی فرضیات از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای بهره گرفته شده است و از نرم افزار spss استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد، که قابلیت های دانش، سرمایه، سیاست ها و تقاضا برای بکارگیری روش های نوین پرداخت بصورت آنلاین در بازار سرمایه وجود دارد.

کلمات کلیدی:
پرداخت الکترونیک، فین تک، بازار سرمایه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1149811/