CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدل سازی و پیش بینی رفتار سیلان آلیاژ Mg-4Sn در تغییر شكل گرم توسط روش های شبكه مصنوعی و منطق فازی

عنوان مقاله: مدل سازی و پیش بینی رفتار سیلان آلیاژ Mg-4Sn در تغییر شكل گرم توسط روش های شبكه مصنوعی و منطق فازی
شناسه (COI) مقاله: METEC03_023
منتشر شده در سومین کنفرانس توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

وریا محمودی - دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات - دانشکده مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرداد آقایی خفری - استاد گروه مهندسی شکل دادن فلزات - دانشکده مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، مدلسازي براي رسم نمودارهاي تنش-كرنش، تنش پيك و پيش بيني رفتار آلياژMg-4Sn در دما و نرخ كرنش هاي متفاوت براي رسيدن به بهترين نتيجه ممكن در كمترين زمان و بدون محاسبات پيچيده و زمان بر رياضي بوده است. در اين تحقيق از دو روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN) و شبکه منطق فازی (ANFIS) جهت يافتن مدلي بهينه براي پيشبيني رفتار آلياژ Mg-4Snدر دماهاي بالا يعني 300 الي 500 درجه سانتيگراد تحت اثر آزمايش فشار در نرخ كرنش هاي 0/001 الی 1 بر ثانيه استفاده شده است. در هر دو روش دما، نرخ كرنش و كرنش به عنوان داده هاي ورودي قرار داده شده و تنش سيلان، خروجي مورد نظر براي پيش بيني بوده است. با توجه به اين خروجي هامنحني هاي تنش- كرنش رسم و مقادير تنش هاي پيك محاسبه شده و با مقادير تجربي (اندازه گيري شده) مقايسه گرديدهاست. مطابقت اين شبيه سازي ها با نتايج تجربي نشان مي دهد كه مدل هاي ارائه شده مي توانند در هر شرايطي و با در نظرگرفتن همه پارامترهاي موثر در تنش سيلان عملكرد بسيار بهتر و دقيق تري از معادلات ساختاري معمول داشته باشند. درمعادلات ساختاري نمي توان تاثير چند عامل را به صورت همزمان مورد بررسي قرار داد و ميبايست يك يا چند مورد از آنهارا ثابت فرض كرد. با توجه به مقايسه نتايج پيش بيني شده و نتايج آزمايشگاهي مشاهده شد كه مدل هاي ارائه شده در اينتحقيق قادر به پيش بيني تنش سيلان آلياژ با دقت بالا هستند.

کلمات کلیدی:
مدل سازی، تغییر شکل گرم، شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1147909/