تحلیل ترمودینامیكی چرخه ی تولید همزمان توان و گرمایش اصلاح شده با سیالات عامل مختلف

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 444

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

METEC03_003

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1399

چکیده مقاله:

اقتصاد جهان بسيار وابسته به سوخته اي فسيلي مي باشد و از آنجايي كه تخريب محيط زيست با استفاده شديد از اينسوخت ها به حد بحراني خود رسيده است، محققان را به تحقيق و توسعه در زمينه ي تكنولوژي بازيافت انرژي وادار مي سازد.چرخه ي رانكين يكي از مهمترين چرخه ها براي بازيابي انرژي حرارت اتلافي دما و توليد كار مفيد مي باشد. لازم به ذكر استكه سيال عامل مناسب نقش بهسزايي در كاركرد اين چرخه دارد. از اين رو يافتن سيال عامل سازگار براي بازيابي حرارت درچرخه ي رانكين آلي بسيار ضروري ميباشد. اين مقاله به بررسي ترموديناميكي چرخه ي توليد همزمان توان و گرمايش اصلاحشده با سيالات عامل مختلف ميپردازد. براي اين منظور چرخه هاي پايين دستي رانكين آلي پايه و رانكين آلي به همراهريژنراتور با سيالات عامل مختلف به كمك نرم افزار اياياس مدلسازي و ضريب عملكرد و توان توليدي توربين آنها موردمقايسه قرار گرفته است. نتايج نشان ميدهد كه براي دو چرخهي رانكين آلي پايه و رانكين آلي به همراه ريژنراتو سيال عاملآر 600 مناسب ترين سيال عامل مي باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ولی محمدرزداری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

علی سعیدی

استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

رضا خیری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

یاسر شمسی ثانی کاخکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند