بهبود ویژگی‌‌های کیفی پس از برداشت رز بریدنی (.Rosa×hybrida L) رقم ‘Red Alert’ در پاسخ به شدت نور

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 298

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FLOWER-4-2_001

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1399

چکیده مقاله:

طول عمر و کیفیت پس از برداشت از مهم‌‌ترین عوامل ارزیابی کیفیت گل‌‌های بریدنی است که زیر اثر عوامل گوناگون  پیش و پس از برداشت قرار می‌‌گیرد. نور به عنوان یکی از عوامل محیطی، می‌‌تواند نقش مهمی در نگهداری گل بریدنی و بهبود ویژگی‌‌های کیفی آن داشته باشد. با توجه به این‌‌که تا کنون پژوهش دقیقی در این زمینه انجام نشده است، این پژوهش با هدف ارزیابی میزان شدت نور لازم برای رز بریدنی در فرآیند عرضه گل و گیاهان زینتی در مرحله پس از برداشت، طراحی و اجرا شد. این پژوهش در آزمایشگاه پس از برداشت در شرایط کنترل شده محیطی و به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی  با سه تکرار در سال 1397 اجرا شد. فضای اتاق پس از برداشت توسط پرده پلاستیکی ضخیم سفید رنگ به سه قسمت جداسازی شد و تیمارها در سه سطح شدت نور 15، 25 و 50 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با کاربرد لامپ‌های LED طراحی شد. ویژگی های مورد بررسی شامل عمر گلجایی، فعالیت آنزیم‌‌های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز، پرولین، وزن تر نسبی، آنتوسیانین، کاروتنوئید و سبزینه بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم‌‌های کاتالاز و پراکسیداز به ترتیب در شدت نورهای 15 و 50 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه بود و فعالیت آن‌‌ها در طی عمر گلجایی کاهش قابل توجهی داشت. مقدار پرولین با گذشت زمان افزایش یافته و بالاترین میزان آن در هر سه تیمار در روز 9 پس از برداشت دیده شد. بیشترین مقدار وزن تر نسبی در بین تیمارها، در شدت نور 15 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه و  در طی عمر گلجایی، در روز سوم پس از برداشت مشاهده شد. همچنین کم ترین میزان وزن تر نسبی در شدت نور 25 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه به دست آمد. با این وجود، مشاهده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین عمر گلجایی، کاروتنوئید، سبزینه و آنتوسیانین رز بریدنی در شدت نورهای 15، 25 و 50 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه وجود ندارد. با توجه به نتیجه های به دست آمده از این پژوهش،  برای بهبود ویژگی‌‌های کیفی و کمی گل‌‌های بریدنی رز در دوره پس از برداشت، نگهداری گل‌‌ها در فروشگاه‌‌های عرضه کننده گل در شدت نور 15 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه پیشنهاد می شود.

نویسندگان

محمد فضلی

دانشگاه تربیت مدرس

نیما احمدی

دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا بابایی

دانشگاه تربیت مدرس