بکارگیری شبکه‌ عصبی پرسپترون چند‌لایه و ماشین بردار پشتیبانی بمنظور مدلسازی رفتار هیدرودینامیکی موج شکن قائم نفوذپذیر با هسته متخلخل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 234

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MARIN-15-29_014

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1399

چکیده مقاله:

در این تحقیق امکان بکارگیری شبکه‌ عصبی پرسپترون چند‌لایه و ماشین بردار پشتیبانی بمنظور مدلسازی رفتار هیدرودینامیکی موج­شکن­ های نفوذپذیر قائم با هسته متخلخل مورد بررسی قرار می­گیرد. بدین منظور از داده­ های مطالعه آزمایشگاهی بر روی مدل فیزیکی استفاده شده است تا ضرایب انعکاس و گذر موج برخوردی به سازه که بیانگر رفتار هیدرودینامیکی هستند را به عرض محفظه موج­ شکن، نسبت ارتفاع مصالح سنگی به عمق آب، نسبت عرض محفظه به طول موج، ارتفاع موج، عدد موج در عمق آب و تیزی موج مرتبط شود. نتایج حاکی از آن است مدل شبکه‌ عصبی پرسپترون چند‌لایه نسبت به مدل ماشین بردار پشتیبانی دارای عملکرد بهتری در مدلسازی رفتار هیدرودینامیکی موج­ شکن­ مورد مطالعه بوده و تا حد زیادی به داده­ های واقعی همبسته(0/8689=R برای ضریب انعکاس موج و 0/96629=R برای ضریب گذر) است. در ادامه بمنظور آشکارسازی پاسخ ضرایب انعکاس و گذر به هریک از پارامترهای ورودی مدل برتر، مطالعه پارامتریک انجام گرفته است. همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت میزان مشارکت پارامترهای ورودی در پیشبینی ضرایب انعکاس و گذر مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان

مصطفی گندمی

دانشگاه تهران

محرم دولتشاهی پیروز

دانشگاه تهران

ایمان ورجاوند

دانشگاه تهران

محمد رضا نیکو

دانشگاه شیراز