CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال ۱۳۹۸

عنوان مقاله: ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال ۱۳۹۸
شناسه ملی مقاله: JR_HIM-16-6_008
منتشر شده در شماره ۶ دوره ۱۶ فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه مروتی - دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانششناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیرحسین صدیقی - استادیار، مهندسی صنایع، پژوهشکده فنآوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: وبگاه زمانی کارامد است و می تواند در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران موفق عمل نماید که معماری اطلاعات آن مطلوب باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه با رویکرد توصیفی، وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مورد بررسی قرار داد. جمع آوری و تحلیل داده ها با روش مشاهده مستقیم و با استفاده از سیاهه ارزیابی شامل چهار زیرسیستم سازماندهی، برچسب گذاری، پیمایش و جستجو صورت گرفت. یافته ها: طرح کلی سازماندهی وبگاه بر اساس چارت سازمانی می باشد. سیستم پیمایش وبگاه با این که به کاربر می گوید در چه وبگاهی قرار دارد، اما به صورت مشخص تمامی سطوح پیمایش شده را نمایش نمیدهد. سیستم جستجو، تعداد کل نتایج جستجو را به کاربر نشان میدهد و پرسمان ورودی را در محتوای بازیابی شده برجسته می سازد، اما بسیاری از قابلیت های آن مانند عملگرهای منطقی، پیشنهاد یا تکمیل خودکار پرسمان ورودی و مرتب سازی نتایج فعال نیست. نتیجه گیری: وبگاه مورد بررسی از نظر معماری اطلاعات، وضعیت نسبتا ضعیفی دارد. ابعاد جستجو و سازماندهی در سطح ضعیف و ابعاد برچسب زنی و پیمایش در حد متوسط ارزیابی شد. نتایج مطالعه و ارزیابی مستمر در خصوص معماری اطلاعات وبگاه میتواند ضمن مشخص کردن نقاط ضعف و کاستی های موجود، در بهینه سازی طراحی وبگاه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
معماری اطلاعات، طراحی وبگاه، مدیریت اطلاعات، ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1142330/