ارزیابی ساختار سنی و جنسیتی جمعیت ماهی حسون(Saurida tumbil)در حوزه آبهای کلاهی تا درگهان استان هرمزگان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 372

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LANCONF02_035

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1399

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ساختار سنی جمعیت ماهی حسون معمولی (Saurida tumbil) در حوزه آبهای کلاهی تا درگهان استان هرمزگان با استفاده از ساختار فلس می باشد. داده ها بر اساس نمونه های حاصل از صید تجاری و به وسیله لنج های صیادی ترال میگو در طول فصول آزاد صید در سال ۱۳۹۸ به دست آمد. نتایج به دست آمده از آنالیز تعیین سن نشان داد نمونه های مورد مطالعه در گروه های سنی ۰ تا ۷ قرار داشتند. کمترین فراوانی بر اساس تعداد به میزان ۱ / ۶۳ درصد مربوط به ماهیان ۷ ساله و بیشترین فراوانی به میزان ۴۵/۲۲ درصد مربوط به ماهیان ۱ ساله بود. همچنین در این مطالعه فراوانی ماهیان نر با ۵۶/ ۲۰ درصد و ماهیان ماده با ۴۱/۳۷ بود. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده در نمونه های مورد مطالعه ۱/ ۳۶ محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده فشار صیادی بر روی این گونه در اندازه و سن غیر بازاری (بالاترین فراوانی در گروه سنی یک ساله) می باشد که می تواند منجر به کاهش ذخایر این گونه شود.

نویسندگان

حسن غبیشی

دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

محمد خسروی زاده

دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

مهسا حقی

دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

امید بیرقدار کشکولی

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۳۱۱۱ - ۸۴۱۵۶ ایران.