بررسی تامین مالی سبز در بخش حمل و نقل

رده بندی دیویی: 387/70681
شابک: 978-600-113-242-1
رده بندی کنگره: HE9782
شماره کتابشناسی ملی: 6052575
شناسه ملی سند علمی: R-1136943
تاریخ درج در سایت: 15 دی 1399
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 110
زبان: فارسی
مشاهده: 1,340

فایل این کتاب در 110 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

حمل و نقل زمینی به عنوان رگ حیاتی کشور عنوان می شود چرا که کلیه فعالت های لجستیکی از این حیث وابسته به آن می باشد. از رویی دیگر، توسعه این مد از حمل و نقل نیز معضلات و مشکلات خود را از جمله زیست محیطی به همراه دارد.

از آن جا که، عمدهی جابجایی ها در کشور از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد، انتظار می رود که، بیشترین مصرف انرژی نیز در این بخش باید صورت گیرد. لذا توسعه حمل و نقل زمینی، به معنی افزایش بیشتر مصرف سوخت های فسیلی است. در کنار آن، استفاده بیش از حد از انرژی فسیلی، نه تنها مشکلات داخل کشوری از جمله، افزایش هزینه های تامین انرژی و افزایش هزینه های اجتماعی را به همراه دارد، بلکه، در سطحی وسیع تر، محیط پیرامونی را نیز متاثر می کند.

از این رو این چالش مطرح است که ضمن الزام برای توسعه حمل و نقل زمینی به عنوان یکی از موتورهای حرکتی توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی، با مشکل مربوط به آثار مخرب آن، که مهمترین آن، افزایش مصرف انرژی های فسیلی است، به چه ترتیب باید برخورد کرد؟

البته چالش زیست محیطی، مشکلی بین المللی است و در مرحله ی اول کشورهای پیش رو در مصرف بالای انرژی های فسیلی با آن روبرو هستند. نکته این جا است که، موضوعات زیست محیطی محلی و منطقه ای نیست و در پاره ای موارد کل دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور کنترل این مشکل، در کنفرانس های مختلف علمی راه کار سهمیه بندی برای انتشار گازهای گلخانه ای مطرح شده است.

لازمه این کار مدیریت مصرف و اجرای پروژه های با آثار سو کمتر است. ابزار تشویقی مطرح شده نیز اجرای پروژه های مشترک توسط کشورهای داوطلب است که هر دو طرف از منافع حاصل از کاهش مصرف به نوبه خود بهره می برند.

در این راستا پروژه مذکور به دنبال پاسخ به این سوال است که تجربیات سایر کشورها در استفاده از مکانیزم اجرای پروژه مشترک در حمل و نقل زمینی چیست؟ با این وجود، اولویت استفاده از این مکانیز در کدام مد از حمل و نقل زمینی است؟

فهرست مطالب کتاب

سخن مرکز

فصل اول: کلیات تحقیق

1 - 1مقدمه

۲ - ۱ پیشینه تجارت انتشار

3 - 1 انواع روشهای تجارت انتشار

۱ - ۳ - ۱ سیستم کنترل و تجارت

۲ - ۳ - ۱ روش پروژه محور

۳ - ۳ - ۱ برنامه نرخ محور

1- تاریخچه و اهداف پروتوکل کیوتو

1- پروتوکل کیوتو

۱ - ۵ - ۱ تعهدات کشورها در پروتوکل کیوتو

۱ - ۵ - ۲ تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در ضمیمه اول

-۳ - ۵ تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در ضمیمه دوم

4 - ۵ - ۱ تمدید پروتوکل کیوتو

ا-۵-۵ فرایند روش کنترل و تجارت

6 - 5 - 1 روش شناسی پروژه های توسعه مکانیزم پاک

۷ - ۵ - ۱ مرحله تدوین و توسعه ستاد پروژه

1 - 1 مقایسه مالیات بر کرین و سیستم کنترل و تجارت

۷ - ۱ مزایا و معایب استفاده از سیستم کنترل و تجارت

فصل دوم: بررسی نهادها و سازمانهای بین المللی فعال در این حوزه

۱ - ۲ مقدمه

۲ - ۲ ساختار سازمان ملل

۱ - ۲ - ۲ هیات امناء

۲ - ۲ - ۲ هیات اجرایی


۳ - ۲ - ۲ مرجع صلاحيت دار ملی

۲ - ۲- نهاد عملیاتی منتخب DOE

۵ - ۲ - ۲ کارگروهها

۳ - ۲ سازمان IETA

۲- سازمانها و بازارهای کنترل و نشر فصل سوم: بررسی عملکرد تجارت کرین در دنیا

۱ - ۳

مقدمه

۲ - ۳ بازار نشر در دنیا

۳ - ۳ پروژههای مکانیزم توسعه پاک

4 - 3 پروژه های حمل و نقلی

فصل چهارم: بررسی استفاده از تجارت کرین در ایران

1 - 4 مقدمه

۲ - 4 پروژههای ایران

3 - 4 قوانین و مقررات احتمالی تاثر گذار بر اجرای CDM

۱ - ۳ - 4 قانون معاملات مناقصه و مزایده)

۲ - ۳ - 4 قانون اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

- ۳ - ۳ قانون استفاده از حداکثر توانمندی شرکت های داخلی

- شرکتهای فعال در زمینه CDM - مکانیزم توسعه پاک در بخش حمل و نقل ایران

فصل پنجم: بررسی استفاده از تجارت کرین در پروژه های حمل و نقل زمینی

۱ - ۵   مقدمه

۲ - ۵ حمل و نقل دریایی و هوایی و پروتوکل کیوو

۳ - ۵ حمل و نقل زمینی

4 - 5 سیاست ایران در استفاده از مکانیزم توسعه پاک در بخش حمل و نقل

۵ - ۵ مشخص کردن نحوه انجام پروژه و همکاری سرمایه گذار

فصل ششم: نتیجه گیری و جمع بندی


1 - 6 مقاله

۲ - 6 توافقنامه پاریس

3 - 6 مکانیسم توسعه پاک

4 - 6 فرایند پیاده سازی

CDM 6- 5 شرایط سرمایه گذاری در پروژه های توسعه مکانیزم پاک

6 - 6 تجارت کرین و جایگاه ایران در آن

۷ - ۶ بررسی بازار انتشار گاز دی اکسید کرین

۱ - ۷ - 6 بازار نشر در اروپا

۲ - ۷ - ۶ وضعیت بازار ایران

8 - 6 چالش های CDM در بخش حمل و نقل

9 - 6 مشکلات پیشرو در پیاده سازی مکانیزم توسعه پاک

نمایش کامل متن